icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Stikstof maar geen PAS, wat nu?

Actueel · 29 augustus 2019

In alle media verschijnen de afgelopen week steeds meer berichten over de uitstoot van stikstof uit bouwprojecten. Vanwege de regelgeving ter bescherming van natuurgebieden, kunnen die projecten voorlopig niet doorgaan. In veel natuurgebieden komen kwetsbare planten en dieren in de verdrukking, als gevolg van teveel stikstof uit de omgeving.

PAS

 In 2015 heeft het Rijk de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gelanceerd. Doel van de PAS was om ruimtelijke ontwikkelingen, die oorzaak zijn van de emissie van ammoniak en stikstofoxyden, mogelijk te maken en tegelijkertijd kwetsbare planten en dieren in ruim 100 Natura-2000 gebieden te beschermen. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een streep gezet door een aantal Omgevingsvergunningen voor veehouderijbedrijven. De gevolgen van de uitspraak werken echter ook door in andere projecten, waarbij sprake is van de uitstoot van stikstofoxyden.

 In de PAS was een drie-deling aangebracht: afhankelijk van de omvang van de uitstoot van stikstof waren de projecten 1) 100 % vergunning-vrij, 2) meldings-plichtig 3) vergunning-plichtig.

Belangrijk in de uitspraak is dat veel projecten die voorheen 100 % vergunning-vrij of meldings-plichtig waren, in de toekomst vergunning-plichtig zijn.

PAS Taskforce

Taskforce Stikstofbeleid

Begin juni is binnen Aveco de Bondt en C5S een Taskforce Stikstofbeleid gestart. In de Taskforce zijn de verschillende expertises (planologie, vergunningen, ecologie) verenigd om opdrachtgevers adequaat te adviseren.

De Taskforce doet dat door:

  • Nieuwe (vervolg-)uitspraken van de Raad van State en bekendmakingen van de overheden te volgen;
  • Hands-on en praktisch advies te geven aan bestaande opdrachtgevers en cliënten, inzake de actuele risico’s voor nieuwe en lopende projecten.

Nieuw beleid

Minister Schouten (Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit) heeft een speciale commissie opgericht, onder leiding van Johan Remkes, om een nieuw beleid te formuleren voor de uitstoot van stikstof en de bescherming van de natuur.

Naar verwachting komt de Commissie Remkes  medio september met een tijdelijk beleid voor bedrijven en projectontwikkelaars. Een definitieve beleidsoplossing zal pas medio 2020 het daglicht zien. De Taskforce blijft deze ontwikkelingen actief volgen.

Heb je nu een vraag over deze ontwikkeling of een project waarmee je hier ook te maken hebt? Neemt dan contact op met Willem Maris via wmaris@avecodebondt.nl of met Vincent Krocké via vkrocke@avecodebondt.nl