icon-arrow-right
HomeCarrièreCollega aan het woord

Omgevingsmanager Alex Meertens aan het woord

“Het mooie van ons vak is dat er zoveel mogelijkheden zijn om je toegevoegde waarde te laten zien,” aldus Alex.

Omgevingsmanager Alex Meertens aan het woord.

Toegevoegde waarde laten zien

Alex Meertens draait al heel wat jaren actief mee als Senior Adviseur Omgeving. Hoewel hij al zo’n twaalf jaar werkzaam is bij Aveco de Bondt binnen projecten op het gebied van lijninfra, dijkversterkingen en utiliteitsbouw, is hij nog lang niet uitgekeken op zijn vakgebied. “Het mooie van ons vak is dat er zoveel mogelijkheden zijn om je toegevoegde waarde te laten zien,” aldus Alex. Zelf is hij gespecialiseerd in Omgevings-,  Vergunnings, - en Risicomanagement. De conditionering van bouwactiviteiten staat daarbij centraal. Hierbij draagt Alex er zorg voor dat alle vergunningen op tijd zijn ingediend en vergund en dat beschermde flora en fauna, archeologische waarden, explosieven en kabels en leidingen de werkzaamheden niet in de weg zitten. Daarnaast tracht hij de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Op deze manier wordt er draagvlak gecreëerd en worden bezwaren en klachten van belanghebbenden voorkomen. “Al deze omgevingsfactoren beheersen en zo je bijdrage leveren aan een tijdige uitvoering van het project, dat geeft heel veel voldoening”, aldus Alex.

Omgevingsmanager

Alex biedt projectondersteuning in zowel de tender- als realisatiefase. “In de uitvoering meedraaien vergt een andere werk- en denkwijze dan ondersteuning bieden in de tenderfase, beide zijn zeer interessant“, aldus Alex. “Een goed voorbeeld van mijn werkzaamheden als omgevingsmanager in de tenderfase betreft de aanbesteding van Rijkswaterstaat voor het natte onderhoud aan vaarwegen in Brabant en midden-Limburg.  In deze tender, op basis van Best Value Procurement (BVP), ben ik als sleutelfunctionaris geïnterviewd en hiervoor intensief getraind. Het resultaat? Een welkome korting op de inschrijfsom.”, lacht Alex.

Daarnaast werkte hij als omgevingsmanager in de uitvoeringsfase onder andere mee aan de realisatie van de hoogspanningsverbinding Noordring Randstad 380 en het warmtenetwerk Zaanstad, projecten die samenhangen met het klimaatakkoord en de energietransitie. Daardoor zijn ze helemaal van deze tijd.

Beste Value Procurement, Energie infrastructuur en burgerparticipatie

Al met al drie mooie projecten om op terug te kijken. Wanneer ik Alex vraag naar zijn ambities in de toekomst, hoeft hij daar niet lang over na te denken. “Mijn interesse gaat in het bijzonder uit naar het verder inbrengen van mijn kennis en ervaring in Best Value Procurement, de  nieuwe Energie Infrastructuur en Burgerparticipatie. De eerste stappen richting het bewandelen van die laatste piste zijn inmiddels gezet. Zo is Alex Meertens sinds kort aangesteld alsomgevingsmanager bij de reconstructie Gagelrijzen Sint Willebrord, voor de gemeente Rucphen. Een interessante uitdaging, waarbij zowel naar sociale- als technische oplossingen moet worden gezocht. Enerzijds dienen de ontsluiting en groen- en parkeervoorzieningen in de wijk opgewaardeerd te worden. Anderzijds heerst er een sociale problematiek, die deels opgelost kan worden door slimme ruimtelijke inrichting. Dit sluit goed aan bij wat volgens Alex essentieel is bij succesvol omgevingsmanagement en waar hij zijn sporen in heeft verdiend, namelijk: “het ontleden van de vaak complexe relatie tussen omgeving en uitvoering, je daarbij  kunnen verplaatsen in de belangen van zowel de klant, de interne projectorganisatie als de omgeving en het vinden van de juiste balans hiertussen. Uiteindelijk draait alles om maatwerk. Omgevingsmanagement is mensenwerk. Hierin kun je dan ook het verschil maken,” besluit Alex.

+