HomeCarrièreTalent Management

Talent Management

Binnen Aveco de Bondt is er oog voor jong talent. Het Talent Management programma biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van jonge medewerkers.

Carriere_Talentmanagement.jpg

Het doel is om high potentials (en de verantwoordelijke leidinggevenden binnen Aveco de Bondt) meer inzicht te geven in hun functioneren, vooral gericht op de thematiek (Persoonlijk) Leiderschap. Tevens krijgen zij binnen het programma handvatten om zich op het vlak van leiderschap verder te ontwikkelen. Deze ontwikkeling kan gericht zijn op een specialistenrol, projectleidersrol of een leidinggevende rol. Gedurende het traject zal hierin een keuze worden gemaakt. Deze inzichten en ervaringen geven de mogelijkheid om de loopbaankeuze binnen de organisatie gerichter vorm te geven.

Tweejarig programma

Naast leiderschapsonderdelen is er in het programma ook aandacht voor de onderdelen:

  • projectmanagement;
  • financieel management;
  • commercie en adviesvaardigheden.


Tijdens het programma voer je op bovenstaande onderwerpen opdrachten uit die bijdragen aan de ontwikkeling van de medewerker én de organisatie.

+