icon-arrow-right
HomeDiensten Afwatering lijninfra

Afwatering lijninfra

Onze opdrachtgevers hebben voor hun infraproject vergelijkbare vragen: een stevige ondergrond om op te bouwen, geen grote plassen op straat bij hevige buien en wateroverlast voorkomen in de omgeving. Deze technische vraagstukken maken sinds enkele jaren onderdeel uit van het ontwerpproces waarbij de aannemende partij een steeds grotere rol krijgt toebedeeld. Als ingenieursbedrijf richten we ons op het technisch ontwerp van de afwatering, de waterhuishouding en de drooglegging.

Dienst Lijninfra 1.jpg

Grotere rol marktpartijen

Meer en meer ontwerp- en procedurele taken worden uitbesteed aan de markt. Als aannemer bouw je nog steeds, maar moet je eerst de planprocedure doorlopen en een ontwerp maken. Beheer en onderhoud en financiering komen hier steeds vaker bij. Bij deze nieuwe verantwoordelijkheden hoort een ontwerp dat door alle betrokkenen wordt omarmd. Aveco de Bondt is hierin een meedenkende partner en heeft inmiddels ervaring in alle fasen van een project. Van planprocedure tot techniek, van voorkeursvariant tot uitvoeringsontwerp.

Soepel ontwerpproces

Wij geloven erin dat de waterhuishouding en de afwatering een integraal onderdeel uitmaken van het totale infraproject.Om het technische ontwerp goed vorm te geven is er namens het bouw- en infrabedrijf in een vroeg stadium overleg nodig met alle stakeholders. Onze vroegtijdige betrokkenheid (al in de tenderfase) is daarbij essentieel zodat we eerst de eisen van de opdrachtgever, het waterschap, de omgeving en de uitvoering analyseren en interpreteren voordat we starten met het ontwerp. Resultaat is een soepel ontwerpproces en een snellere acceptatie van de vergunningaanvraag. Zo begint het werk op tijd en loopt het project geen vertraging op.

Diensten

  • Advisering in lijninfra-afwateringsvraagstukken;
  • Ontwerp;
  • Begeleiding realisatie.

Projecten

Alle projecten
+