icon-arrow-right
HomeDiensten Assetmanagement

Assetmanagement

Waardevermeerdering voor alle stakeholders. Dat is wat assetmanagement nastreeft. Aveco de Bondt helpt provincies, waterschappen en gemeentes om de bebouwde omgeving en assets zo in kaart te brengen dat u volgens de principes van assetmanagement werkt.

Dienst Assetmanagementladder_Illustratie_02.JPG

Assetmanagement?

In de provinciale en gemeentelijke infrastructuur overlappen zaken als begrotingsbesluiten, onderhoudsmanagement en processen ten aanzien van veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid elkaar steeds meer. Eigenaren van zogenaamde ‘assets’ staan voor de uitdaging om hierin een goede richting te vinden. Onze adviseurs assetmanagement adviseren en ondersteunen u in dit proces.

Werkwijze

Wat kunt u van ons verwachten? We doorlopen met u alle ontwikkelingsfasen van assetmanagement.  We inventariseren welke assets er zijn en wat de kwaliteit of waarde van deze assets is. We voeren hiervoor metingen en inspecties uit. Tevens analyseren we de informatie  die uw medewerkers hebben van uw asset.  Deze gegevens leggen we vast in een GIS kaart of het assetmanagementsysteem (ICT) van uw keuze. Met de vastgelegde gegevens bepalen we de waarde van deze asset en hoe u deze het beste kunt beheren.

 

De gegevens bieden bijvoorbeeld inzicht in:

  • Hoeveel verkeersbewegingen een weg of kunstwerk moet kunnen equiperen;
  • Hoeveel water een riool moet afvoeren of
  • Welk budget voorhanden is om een speeltuin schoon, duurzaam  en veilig te houden.

Meerjarige planningen

Op basis van het verkregen inzicht kunnen meerjarige planningen worden opgesteld. Die geven inzicht in:

  • Welke onderdelen  op welk moment worden  onderhouden of vervangen;
  • Afstemming rioolonderhoud met het onderhoud aan de weg erboven;
  • Welke plannen met het beschikbare budget worden verwezenlijkt.

 

In deze fase stellen we onderhoudsplannen of beleidsnota’s op. We gaan aan de slag met alle vastgelegde en geverifieerde  gegeven. Met behulp van een ontwikkelcirkel voeren we constante verbetering door in uw areaal. Dit proces maken we op maat voor u met als onderligger de NEN-ISO 55001. Zo nodig voorzien van een certificering.

+