icon-arrow-right
HomeDiensten Assetmanagement Aveco de Bondt

Assetmanagement Aveco de Bondt

Alle instanties hebben assets. Dit zijn eigendommen met een bepaalde functie. Denk bijvoorbeeld aan bruggen, plantsoenen, vastgoed maar ook aan rioleringen, watergangen en wegen. Deze moeten onderhouden en beheerd worden. Hoe pak je dat efficiënt aan? Aveco de Bondt ondersteunt instanties en assetbeheerders met Strategisch Assetmanagement.

 

Assetbeheerders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en kwaliteit van alle assets. Zij kampen met complexe uitdagingen. Begrotingen worden krapper, onderhoudsmanagement moet voldoen aan nieuwe voorwaarden voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.  Gebruikers hebben steeds meer inspraak op verbeterprocessen. Assetbeheerders staan voor de uitdaging om onderbouwde keuzes te maken in het prioriteren en onderhouden van hun assets. Daarnaast zijn ze er om probleemsituaties te voorkomen, voordat ze zich voordoen. Een lastige opgave!

Assetmanagement?

In de provinciale en gemeentelijke infrastructuur overlappen zaken als begrotingsbesluiten, onderhoudsmanagement en processen ten aanzien van veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid elkaar steeds meer. Eigenaren van zogenaamde ‘assets’ staan voor de uitdaging om hierin een goede richting te vinden. Onze adviseurs assetmanagement adviseren en ondersteunen u in dit proces.

Management Agent

De samenwerkingsvorm Managing Agent een zogenaamd ‘hoge knip model’ binnen de Facilitaire Dienstverlening. De knip is een gangbare term om aan te geven op welk punt in de keten ‘operationeel – tactisch – strategisch’ uw verantwoordelijkheid overgaat in die van Aveco de Bondt. Binnen de Managing Agent samenwerking kiest u zelf de operationele dienstverleners en vertrouwt u Aveco de Bondt de dagelijkse operationele coördinatie en de aansturing van de operationele dienstverleners toe. In de praktijk komt het erop neer dat wij voor u de locatiemanager(s) en de Servicedesk-medewerkers verzorgen.

 

Operationeel en tactisch contractmanagement
De scope van verantwoordelijkheden van de managing agent kent echter een flinke bandbreedte. In enkele gevallen is Aveco de Bondt ook verantwoordelijk voor het operationeel en tactisch contractmanagement van de operationele dienstverleners. Wij ondersteunen u bij specifieke en afgebakende uitdagingen (Projectmanagement) of voeren bijvoorbeeld het inkoopproces uit bij de selectie van nieuwe operationele dienstverleners. Het is altijd maatwerk, waarbij uw wensen en ambities voorop staan. Ook bij deze samenwerkingsvorm profiteert u van de kennis, expertise en innovatiekracht van de Volker Wessels bedrijven.

Jouw voordelen

Als je kiest voor Managing Agent van Aveco de Bondt kies je voor:

  • Maximale focus op uw core business en het strategisch facility management daarvan;
  • Uitvoering op tactisch en operationeel niveau door één van de meest ervaren en professionele partijen in de markt;
  • Het zelf selecteren van uw operationele dienstverleners;
  • Kennis, ervaring en innovatiekracht van de VolkerWessels bedrijven;
  • Contract- en performancemanagement in één hand.
+