HomeDiensten Bouwfysica en geluid

Bouwfysica en geluid

Bouwfysica en akoestiek beïnvloeden ons dagelijkse woon- en werkklimaat en onze gezondheid. Aveco de Bondt ondersteunt bouwbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten en gemeentes bij het realiseren en onderhouden van veilige, duurzame en comfortabele leefomgevingen. 

Dienst Bouwfysica_1.jpg

Onze diensten

Ons doel is bij te dragen aan de ontwikkeling van gebouwen en omgevingen die gebruikers optimaal ondersteunen en passen bij het beschikbare budget. Onze consultants kunnen toetsen op Bouwbesluitniveau, maar ook proactief adviseren in een compleet ontwikkeltraject met een hoger ambitieniveau. We bieden pragmatische en kosteneffectieve oplossingen voor het gehele akoestische en bouwfysische werkveld.

Specialisten én generalisten

Ons multidisciplinaire team bestaat uit specialisten en generalisten. Daardoor zijn wij in staat om een grote verscheidenheid aan vraagstukken aan te pakken. Voor de inhoudelijke onderbouwing voeren we onderzoek uit met bouwfysische en akoestische modellen en -metingen. Aveco de Bondt levert praktische, haalbare en duurzame oplossingen. Hierbij kan het gaan om: 

  • Energieprestatie;
  • Energielabels;
  • Brandveiligheid;
  • Thermisch comfort;
  • Binnenluchtkwaliteit;
  • Daglicht;
  • Geluid en akoestiek;
  • Alles-in-één ondersteuning bij een integraal bouwplan. 

Complete oplossingen

We werken actief samen met verschillende disciplines binnen ons ingenieursbedrijf. Dit maakt het mogelijk om complete oplossingen aan te dragen, waarin bijvoorbeeld ook asbestsanering of constructies zijn opgenomen en te werken met korte lijnen. Zo leveren bijvoorbeeld onze akoestisch adviseurs integrale adviezen bij de ontwikkeling en het ontwerp van gebouwen, de omgeving en de onderlinge relatie daartussen. Ze streven naar een optimale akoestiek en geluidbeperking. Van ruimtelijke ontwikkelingen tot bouwkundige en infrastructurele projecten. Hiermee vergroten we de haalbaarheid van projecten en kunnen we in een vroeg stadium risico’s voorkomen of beperken.

Veilige, duurzame en comfortabele gebouwen

Dankzij onze expertise, nauwkeurige werkwijze en korte doorlooptijden hebben we een goede band opgebouwd met diverse opdrachtgevers. We gaan graag de uitdaging aan om ook voor u de betrouwbare partner te worden voor de realisatie van veilige, duurzame en comfortabele gebouwen en leefomgeving.

+