icon-arrow-right
HomeDiensten Civiele Constructies

Civiele Constructies

Een goede infrastructuur is essentieel om ons land leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. Civiele constructies zoals bijvoorbeeld bruggen, kademuren en pompgemalen vormen hierin een belangrijke schakel. om deze constructies goed te laten functioneren is deskundigheid vereist, zowel bij het ontwerpen, realiseren als instandhouden.

Uw vragen

Bruggen, tunnels, kademuren, viaducten, sluizen, stuwen, pompgemalen, kelders of bergbezinkbassins zijn essentiële onderdelen in de infrastructuur. Bij de nieuwbouw van civiele constructies komt u als toekomstig eigenaar voor technische vragen, budgetkeuzes en risico-inschattingen te staan. Ook om uw bestaande civiele constructies met behulp van geschikte aanpassingen in stand te kunnen houden zijn er vaak inspecties, advies of berekeningen en tekeningen nodig.

Uw oplossingen

Goede oplossingen voor deze vragen passen binnen de soms complexe belangen van uw omgeving. Door onze kennis op het gebied van bouw, infra, leefomgeving, projectmanagement en duurzaamheid zijn wij in staat deze belangen mee te nemen bij het oplossen van uw vraag. Onze kennis en praktische instelling resulteert in haalbare en maakbare civiel technische oplossingen voor uw kunstwerken. Uiteraard houden wij rekening met het uiteindelijke gebruik, de levensduur, veiligheid, praktisch uitvoerbaarheid en uw budget. Wij leveren pragmatische en kosteneffectieve oplossingen. Onze klanten zijn gemeenten, provincies, waterschappen, leveranciers, Rijkswaterstaat en aannemers(-combinaties).

Aardbevingbestendige infrastuctuur

In combinatie met onze kennis van aardbevingbestendig bouwen zijn wij in staat uw civiele constructies ook seismisch door te rekenen.

Diensten

  • Inspecties, onderzoeken en adviezen
  • Constructief ontwerp en -advies voor tijdelijke en definitieve constructies
  • Tekenwerk (o.a. Civil-3D, Revit ) 
  • Bestekken
  • Kostprijscalculaties (o.a. SSK, LCC)
  • Aanbestedingsbegeleiding en projectondersteuning
  • Onderhoudsplannen

Projecten

Alle projecten
+