icon-arrow-right
HomeDiensten Constructies

Constructies

De dragende constructie is het belangrijkste element van het gebouw. Deze dient te zorgen voor een omgeving waar mensen veilig kunnen werken of verblijven. Dit vraagt een betrouwbare adviseur, die de veiligheid van de constructie combineert met de maakbaarheid en haalbaarheid, rekening houdend met de (duurzame) ambities van de architect en opdrachtgever.

Dienst Constructies en Project Strijp S_ 3_Blok3.jpg

Constructieve ontwerpen

De specialisten van Aveco de Bondt hebben ruime ervaring met het maken van constructieve ontwerpen van de hoofddraagconstructie voor grote projecten tot kleine verbouwingen. Onze modelleurs maken de constructie al tijdens het ontwerp 3D inzichtelijk voor alle partijen. Naast het ontwerpen van hoofddraagconstructies verzorgen wij ook de engineering van deelconstructies. Denk hierbij aan de engineering van prefab beton, staalconstructies of houtskeletbouwelementen.

Voor Infrastructurele projecten verzorgen wij ook de volledige engineering van kleinere civieltechnische constructies, zoals geluidsschermen, voetgangers- en fietsbruggen en bouwkundige constructies van objecten zoals elektriciteit-verdeelstations.

Veilige constructies

In bestaand vastgoed kan op veel manieren schade ontstaan, denk hierbij aan scheurvorming, zettingen, wateraccumulatie en schade door aanrijdingen. Aveco de Bondt heeft de expertise in huis om deze schades te inventariseren en te analyseren, om zodoende de oorzaken te achterhalen en benodigde maatregelen voor te stellen. Dit geeft opdrachtgevers een duidelijk beeld van de ernst en omvang van het probleem en eventuele oplossingen. 

Ook kan Aveco de Bondt vanuit eigen expertise het constructieve ontwerp van een andere partij beoordelen. Deze second opinion kan in de vorm van een Quickscan, maar we kunnen ook een stap verder gaan en een alternatief ontwerp maken.

Aardbevingsbestendig

In het kader van de aardbevingen in Noordoost Groningen voeren onze specialisten inspecties uit in bestaande bouwwerken in dat gebied. Na deze inspectie volgt door ons een toetsing van de aardbevingsbestendigheid van de bestaande constructie, op  basis hiervan worden de benodigde permanente verstevigingsmaatregelen ontworpen en berekend.

Projecten

Alle projecten
+