icon-arrow-right
HomeDiensten Dijkinspecties

Dijkinspecties

Waterkeringen, waar ook ter wereld, worden blootgesteld aan verschillende bedreigingen van buitenaf. Klimaatveranderingen, hoog water of juist extreme droogte. Inspecteren van de waterkeringen is en blijft daarom een noodzaak. In welke staat bevindt de waterkering zich en wat zijn de gevolgen van eventuele schades? Moet er op op korte termijn al maatregelen getroffen worden en welke maatregelen moet ik nemen om de waterveiligheid te kunnen blijven garanderen? Wij helpen waterkeringbeheerders om deze vragen te beantwoorden, samen met u gaan wij de dijk op!

Dijkinspectie

Wij maken het verschil door niet alleen de waterkering te inspecteren maar door de u als waterkeringbeheerder ook verder te helpen met het gebruik van de inspectieresultaten. Bijvoorbeeld met:

  • het ontwerpen van concrete (onderhouds)maatregelen;
  • dijkmonitoring;
  • het optimaliseren van inspectiefrequenties conform risicogestuurd inspecteren;
  • het borgen van inspectiedata;
  • het uitvoeren van trendanalyses en
  • het opstellen van een beheerdersoordeel. 

Gediplomeerde inspecteurs

Grote schades met kleine gevolgen of juist kleine schades met grote gevolgen? Het kunnen beoordelen van schades is minstens zo belangrijk. Wij hebben de beschikking over gediplomeerde inspecteurs die de cursus ‘Visuele Inspecties Waterkeringen’ met succes hebben afgerond. De opleiding is opgezet in opdracht van STOWA in samenwerking met het PIW (platform Inspectie Waterkeringen) en voldoet aan de toekomstige certificering voor inspecteurs. Door gebruik te maken van de Digigids en Digispectie zorgen we voor het eenduidig inspecteren, beoordelen en digitaal op slaan van de gevonden schadebeelden. Dit zorgt voor een herleidbaar product dat aansluit bij het landelijk beeld.

Projecten

Alle projecten
+