icon-arrow-right
HomeDiensten Drone inspecties

Drone inspecties

In de week van 8 tot 14 januari 2018 heeft Aveco de Bondt in samenwerking met het innovatie- en kennisnetwerk POV Piping, oftewel Projectoverstijgende Verkenning Piping, een nieuwe onderzoeksvaardigheid getest; het opsporen van Zandmeevoerende Wellen middels Infrarood. Binnen het POV Piping zijn overheid, marktpartijen en kennisinstellingen samen op zoek naar relevante nieuwe kennis en innovatieve maatregelen met betrekking tot het faalmechanisme Piping. POV Piping verzamelt en combineert kennis, ervaring en experiment en faciliteert belanghebbenden met bevindingen om toekomstige dijkverbeteringen doelmatig, omgevingsbewust en goedkoper te realiseren. De Infrarood techniek middels een drone is in diezelfde week toegepast bij een vijftal waterschappen op een twintigtal locaties.

Waarom deze inspectie?

De wellen zijn zeer goed te lokaliseren door middel van de infraroodcamera. Deze gebieden zijn zo veel beter te zien dan wanneer de gebieden te voet worden bezocht. Het temperatuurverschil bleek in de periode waarin gemeten is groot genoeg te zijn om wellen goed te kunnen zien. Op veel locaties zijn wellen gevonden die door de veldploegen of door eerdere inspecties van de waterschappen niet gevonden waren. Daarnaast maakt het gebruik van een drone wellen zichtbaar op locaties die te voet, met de auto of met een boot(je) niet bereikbaar zijn en zijn wellen in een heel vroeg (of heel laat) stadium al te herkennen. De resultaten van de drone zijn op een kaart te plotten waardoor de locaties van de wellen nauwkeurig te bepalen die zijn gebaseerd op het warmtebeeld. Daarnaast bieden de metingen een actuele hoogtemeting, de actuele staat van de asset, mogelijke vergravingen en mogelijke opstallen welke niet vergund zijn.

 

Aanvullend kan de drone data verzamelen waarmee een 3D model gemaakt kan worden van de situatie waardoor extra gegevens kunnen worden verzameld over waterstanden en drukverschillen. Zo is de actuele waterstand buitendijks en zijn de waterstanden in de (teen)sloten uit deze data te herleiden.

 

Uit ons onderzoek is gebleken dat bij vijf Waterschappen circa 50% tot 70% meer mogelijke wellen zijn ontdekt dan de benchmark. Met deze benchmark wordt de regulier deskundige veld dijkinspecteur bedoelt. Door de inzet van de drone kan het Waterschap zijn waardevolle inspecteurs inzetten op de verdachte locaties. Dit levert een effectief resultaat op.

 

De bovenstaande producten kunnen worden gebruikt voor meerdere situaties, zoals het opsporen van gevaarlijke situaties bij hoogwater maar ook ten behoeve dijkinspecties om snel de staat van de waterkering te kunnen bepalen.

+