icon-arrow-right
HomeDiensten Kabels en leidingen

Kabels en leidingen

Aveco de Bondt is bij kleine- en grootschalige infrastructurele werken uw civiel- en infratechnische partner. We ontwerpen, adviseren en ondersteunen in de projectvoorbereiding en realisatiefase. En bieden u inzicht in het gehele spectrum van kabels en leidingen conditionering, waarmee u overzicht krijgt in de wirwar van infrastructurele vraagstukken. Aveco de Bondt levert vakmanschap én integrale focus in alle fasen van uw infraproject.

Gezamenlijk houden we grip op de planning en de economische en maatschappelijke belangen. Een gedegen projectmatige aanpak met een integrale en specialistische focus, creëert  maatschappelijk draagvlak bij de omgeving voor uw project.

Dienst_kabels en leidingen 1.jpg

Wij gaan voor uw resultaat

We zijn partner voor bouwondernemingen, planontwikkelaars, overheden, netbeheerders, waterschappen en private opdrachtgevers.  Aveco de Bondt biedt u gedegen procesmanagement, kennis van integraal ontwerp, en specialistisch vakmanschap, gevat in een slagvaardige en flexibele nuchtere organisatie. Samen met de opdrachtgever en overige belanghebbenden, gaan we voor het allerbeste resultaat van uw project.

Aveco de Bondt is uw adviseur kabels en leidingen op het gebied van:

Projectmanagement

  • Initiatief, tracéhaalbaarheidsstudies en planvorming ;
  • Ontwerp, engineering en planning;
  • Nadeelcompensatie / kosten verdeelvoorstellen
  • Financiële (eind) afrekeningen;
  • Realisatie en uitvoeringsondersteuning;
  • Beheer en instandhouding kabels en leidingen door inzet van Kabel en Leidingen Informatie Bureau (KLIB) Dit is een samenwerking tussen Pipeline Control en Visser Smit Hanab.

Juridisch advies

  • Wet- en regelgeving conditionering kabels en leidingen;
  • Eisen en voorwaarden kabel en leidingen beheerders;
  • Rijks-, provinciale, en gemeentelijke verordeningen.


Geïnteresseerd wat wij voor u kunnen betekenen? Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Projecten

Alle projecten
+