icon-arrow-right
HomeDiensten Kans- en risicoscans

Kans- en risicoscans

Het doel van onze kans- en risicoscan is om met beschikbare data (open data, eigen data en data van de opdrachtgever) kansen en risico’s duidelijk in beeld te brengen. Met behulp van de scan kan snel een beeld  worden gevormd van gebieden die extra aandacht behoeven en waarop dient te worden ingezoomd. Daarmee ontstaan handvatten waarmee in het besluitvormingsproces voordelen op gebied van efficiëntie en doorlooptijd kunnen worden verkregen. De resultaten vormen daarmee een concept baseline, waar vanuit nader onderzocht en ontworpen kan worden.

Werkwijze

Met de quick scan kan in korte tijd inzicht worden verkregen in kansen en risico’s voor verschillende facetten die spelen binnen het project. De resultaten kunnen ook worden gebruikt om een vergelijking te maken met eerder uitgevoerde verkennende onderzoeken en geven een helder overzicht bij de interactie met verschillende stakeholders. Indien relevant worden in het kader van meekoppelkansen ook mogelijke raakvlakken met andere gebiedsprojecten genoemd.

 

De scan wordt stapsgewijs en iteratief uitgevoerd. Daarbij is de diepgang bepaald door relevantie, maar kan ook door middel van het beschikbaar budget. Het aantal te onderzoeken thema’s hangt hiermee samen. De volgende thema’s kunnen worden meegenomen in de scan:

  • Conditionering
  • Waterveiligheid
  • Ruimtelijke ordening & Mobiliteit
  • Sociaaleconomische aspecten
  • Ecologie
  • Cultuurhistorie en bebouwing
  • Niet gesprongen Explosieven

 

Aveco de Bondt heeft voor verschillende waterschappen de kans- en risicoscan al in de praktijk toegepast. De scan wordt uitgevoerd op basis van eigen data, data van de opdrachtgever en open data uit verschillende openbare bronnen. Over de verzamelde data in een kans- en risicoscan kan ook een uitgebreidere analyse worden gemaakt. Door waardes toe te wijzen aan bepaalde factoren en de waardes uit verschillende lagen bij elkaar op te tellen ontstaat er overzicht waar de knelpunten in een projectgebied de kop kunnen opsteken.

 

Al met al liggen er veel mogelijkheden bij kans- en risicoscans, dan wel analyses. In eerste instantie geven ze inzichtelijkheid in een (omgeving) situatie door de data samen te visualiseren. Door de data nog verder te onderzoeken door middel van een analyse kunnen verschillende data lagen worden samengevoegd, gewogen en berekend wat een nog duidelijker en specifieker beeld schetst.

+