HomeDiensten Meten en GIS

Meten en GIS

De activiteiten van Aveco de Bondt en haar opdrachtgevers zijn locatiegebonden. Deze locaties kunnen we beschrijven aan de hand van x, y en z-coördinaten. Aan deze coördinaten zit informatie verbonden. Hoe was de situatie hier vroeger? Hoe is deze nu? Wat gaat er gebeuren en wanneer? Aveco de Bondt maakt gebruik van Geografische Informatie Systemen (GIS) om gegevens met een geografische component te verzamelen, verwerken, verrijken en beheren.

Meten en GIS 1_Hoogtekaart.jpeg

Onze opdrachtgevers hebben zo optimaal inzicht in de voor hun relevante informatie. U kunt hiermee de werkzaamheden op de locatie efficiënt uitvoeren. Indien van toepassing informeren we de omgeving van de locatie.

Aveco de Bondt heeft  ervoor gekozen geen afzonderlijke GIS-afdeling op te zetten. We zetten GIS bedrijfsbreed in. Hiervoor zijn bij alle disciplines adviseurs opgeleid in het gebruik van GIS. Zij worden intensief begeleid door GIS-experts die daarnaast ook de specialistische GIS-werkzaamheden voor hun rekening nemen. Deze structuur zorgt voor veel onderling contact, waardoor adviseurs die expert zijn in hun vakgebied in samenwerking met onze GIS-experts komen tot een kwalitatief hoogstaand product.

Open data

Eén van de speerpunten van Aveco de Bondt is het gebruik van open data. De enorme hoeveelheid open data die overheden en bedrijfsleven beschikbaar stellen, wordt steeds belangrijker in de aanloop van projecten.  Dankzij de uiteenlopende expertises binnen Aveco de Bondt, kunnen wij niet alleen de data op waarde schatten, maar ook verrijken met de kennis en expertise van onze adviseurs. Hiermee kunnen we tijdig condities die het project kunnen vertragen snel herkennen en ruim vóórdat een project van start gaat al een inschatting maken van de complexiteit.

Meten en 3D scannen

U krijgt de relevante informatie op een professionele en inzichtelijke manier gepresenteerd. Ontbrekende of onvolledige informatie vullen we aan met eigen metingen. Aveco de Bondt heeft ervaring met en beschikking over:

 • laserscanners en drones voor 3D metingen (o.a. puntenwolken);
 • nauwkeurige GPS systemen;
 • geluidsmeters;
 • luchtkwaliteitmeters;
 • doorlatendheidsmeters (grondwater);
 • drukopnemers (grondwaterstanden, op afstand uitleesbaar) en
 • meetapparatuur voor milieukundige onderzoeken.

 

Daarnaast gebruiken we GIS  voor het verwerken, analyseren, visualiseren en beheren van grote hoeveelheden data. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Grondwatermeetnetten;
 • Eigen metingen;
 • Rapportages en waarnemingen
 • Door de opdrachtgever aangeleverde data.

Al deze data stellen we ter beschikking in beveiligde webviewers, waardoor u en een geselecteerde gebruikersgroep  altijd  inzicht heeft in de actuele gegevens.

Projecten

Alle projecten
+