HomeDiensten MVO dienstverlening

MVO dienstverlening

Bedrijven die het meeste bijdragen verdienen het meest. Bijdragen aan de maatschappij, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden steeds belangrijker in de selectie van bedrijven en producten door klanten en opdrachtgevers. Tegelijkertijd staan bedrijven voor de uitdaging om te zorgen dat deze duurzame oplossingen en bedrijfsvoering winstgevend zijn en blijven.

Dienst bouwfysicsa 2.jpg
Interieur Alliander in Duiven

Wij helpen u met oplossingen en diensten die waarde toevoegen aan uw bedrijf én de maatschappij. Dit doen we door op slimme manieren te zoeken naar het raakvlak tussen bijdragen en commercie. Onze innovatieve aanpak combineren we met bewezen methodes, zoals DUBO-calc, BREEAM en de CO2-prestatieladder.

In plaats van te onderzoeken of een grondpositie interessant genoeg is voor windontwikkeling, kiezen we de meest geschikte grondpositie op basis van onze GIS-scan. In plaats van tijdrovend en foutgevoelig handwerk te doen, automatiseren we waar mogelijk.

Duurzaamheid en business

Aveco de Bondt helpt u bij het verduurzamen van uw projecten en bedrijfsvoering door met u op zoek te gaan naar de combinatie van duurzaamheid en business. We bieden u de volgende MVO-diensten aan via ons label Primum:

  1. MVO strategie;
  2. MVO-verslaglegging;
  3. CSR monitoring;
  4. CO2 prestatieladder;
  5. Windenergie;
  6. Social Return;
  7. DuboCalc;
  8. EMVI;
  9. Duurzame innovatie.

 

Zo leverden wij een bijdrage aan de bouw van Alliander in Duiven waar meer dan 80% van het bouwmateriaal gerecycled is. Ook ontwikkelden we een bouwlogistieke hub voor VolkerWessels, waardoor het tot 70% van zijn vervoersbewegingen kan voorkomen. Dit levert naast minder hinder en CO2-reductie ook lagere brandstofkosten en een sneller bouwproces op. We automatiseerden de monitoring van alle gasmeters grootverbruik in Nederland voor VMNed.

Projecten

Alle projecten
+