icon-arrow-right
HomeDiensten Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Succesvol plannen realiseren in een sterk verstedelijkt gebied als Nederland blijft een opgave. Of dit nu een lokale reconstructie of een totale verbreding van een snelweg betreft, het aantal betrokkenen met verschillende belangen is groot. Onvoldoende inzicht in de stakeholders, vergunningen en omgevingsrisico’s of minimaal draagvlak kunnen direct resulteren in vertraging of stilleggen van een project met imagoschade als gevolg.

Omgevingswet.jpg

Wij bouwen aan vertrouwen

De kunst van omgevingsmanagement is het verbinden van de projectbelangen met de uiteenlopende belangen van de omgeving. Wij bouwen aan duurzaam vertrouwen door met oprechte interesse en respect voor de omgeving  tijdig het gesprek aan te gaan en waar te maken wat we beloven.

Vanuit het principe ’een goede buur’ ligt onze focus op het creëren van een win-win situatie voor de diverse partijen, het beperken van de hinderbeleving en betrouwbaar communiceren. Een voorbeeld is het actief meedenken over keuzes in uitvoeringsmethodieken en slimme faseringen ‘die gedragen worden door de omgeving. Het zit vaak in kleine dingen. Een korte toelichting over achterliggende keuzes, een kleine aanpassing in de uitvoering of een luisterend oor.

Omgevingspartner

We hebben ruime ervaring in bouw- en infrastructurele projecten. Van aanbestedings- tot uitvoeringsfase zijn wij omgevingspartner  voor  gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en private partijen op het gebied van:

  • Omgevingsmanagement;
  • Stakeholdermanagement;
  • Communicatie;
  • Vergunningen.

Snel een passend antwoord op uw vraag

Onze adviseurs hebben uiteenlopende achtergronden en spreken ‘de taal´ van ontwikkelaars, aannemers en de overheid. De korte interne lijnen naar bijvoorbeeld ecologen, bodemdeskundigen, akoestici en kabels & leidingendeskundigen leveren u als opdrachtgever een snel en passend antwoord op uw vraag.

Projecten

Alle projecten
+