icon-arrow-right
HomeDiensten Ontwerp buitenruimte

Ontwerp buitenruimte

In de buitenruimte bewegen mensen en ontmoeten wij elkaar. Bij het bewegen door die ruimte spelen functionaliteit, veiligheid, herkenbaarheid en belevingswaarde een belangrijke rol. Aveco de Bondt neemt de gebruiker, het gebruik en de sfeer van de buitenruimte als uitgangspunt voor de inrichting. Vanuit beeldkwaliteit werken wij met stakeholders concrete en vooral praktisch uitvoerbare ontwerpvoorstellen uit.

Gerechtsgebouw Breda 1

Toegankelijkheid

Niets is vervelender dan een moeilijk toegankelijk gebied of gebouw. Wij baseren onze ontwerpen en toetsen bestaande ontwerpen op de NEN 1814:2001 toegankelijkheid van buitenruimten. Deze norm geeft eisen voor algemeen toepasbare toegankelijkheidsprestaties. Dit voorziet in de toegankelijkheidsbehoefte van mensen, al dan niet met persoonsgebonden hulpmiddelen zoals een rolstoel of taststok, maar ook een kinderwagen of een koffer.

Beheer van openbare ruimte

Bent u verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte? Dan weet u dat een goed ontworpen en beheerde openbare ruimte een grote maatschappelijke meerwaarde heeft en efficiënt te onderhouden is. Wij baseren ons ontwerp en toetsen bestaande ontwerpen op de CROW-publicatie ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013’. Dit zijn landelijke standaardkwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte.

Inrichting parkeergelegenheden

Parkeren op straat, in parkeergarages en parkeerterreinen zijn een belangrijk onderdeel in steden en in de bebouwing van Nederland. Wij baseren ons ontwerp en toetsen bestaande ontwerpen op de NEN 2443 en CROW-richtlijnen en leggen de nadruk op efficiënt gebruik van ruimte.

Projecten

Alle projecten
+