icon-arrow-right
HomeDiensten Ontwerp Geluidsbeperkende Constructies

Ontwerp Geluidsbeperkende Constructies

Een goed doordacht ontwerp van geluidbeperkende constructies is van groot belang. Met de huidige uitbreidingen van het wegennet (rijks, provinciaal en gemeente) en hogere verkeersintensiteiten is het zorgdragen voor een aangename leefomgeving door geluidsreductie een steeds grotere prioriteit.

Aveco de Bondt werkt graag samen met u aan een maakbare oplossing om deze doelstelling te behalen.

Planvorming

Onze ontwerpers en adviseurs op gebied van geluidsadvies (https://www.avecodebondt.nl/nl/diensten/bouwfysica-en-geluid), geotechniek en civiele constructies, passen hun creativiteit en vakkennis toe in grote en kleine projecten in de planvormingsfase. Wij verzamelen gegevens zoals klanteisen, grondgegevens en K&L-gegevens (https://www.avecodebondt.nl/nl/diensten/kabels-en-leidingen) en werken op basis hiervan geverifieerde en gevalideerde varianten uit voor uw asset. Hierbij houden we rekening met budget en eventueel levenscycluskosten.

U wilt afgewogen keuzes maken. Veel onzekerheden in een project, komen voort uit de ondergrond. Voor geluidsschermen als lijninfra discipline zitten hier vaak de meeste raakvlakken. Aveco de Bondt voorziet u snel van betrouwbare gegevens over de ondergrond door inzet van nieuwe (3D)technieken en systemen. Met onze expertise op het gebied van 3D scanning en modelling en Bouw Informatie Management (BIM), brengen we raakvlakken in beeld en minimaliseren we deze onzekerheden.

Indien u behoefte heeft aan compleet ontzorgd te worden dan kunnen wij ook het complete contract- en aanbestedingstraject voor u verzorgen (https://www.avecodebondt.nl/nl/diensten/contracteren-en-aanbesteden).

Ontwerp

Voor geluidsschermen of geluidbeperkende constructies kan Aveco de Bondt u een compleet ontwerp leveren. Dit kan monodisciplinair zijn of integraal inclusief wegontwerp (https://www.avecodebondt.nl/nl/diensten/ontwerp-grond-en-wegen) en civiel constructies (https://www.avecodebondt.nl/nl/diensten/constructies).

Onze adviseurs en ontwerpers houden gevoel met de praktijk, ze zijn immers verantwoordelijk voor een maakbaar integraal ontwerp. Wij zijn dan ook actief betrokken in uitvoeringsprojecten. Binnen deze vaak complexe, multidisciplinaire projecten zijn wij als geluidsschermen discipline de verbindende link met andere disciplines zoals kabels en leidingen, bouw en civiele kunstwerken. Aveco de Bondt is in opdracht van bouwers verantwoordelijk voor het opstellen, verifiëren en valideren (https://www.avecodebondt.nl/nl/diensten/procesmanagement-en-projectbeheersing)  van integrale ontwerpen op besteks- en uitvoering gereed niveau.

+