icon-arrow-right
HomeDiensten Verkennings- en planstudies

Verkennings- en planstudies

Projecten in de verkennings -planfases bevinden zich op het kruisvlak van omgeving en techniek. Kenmerkend in deze fases is het maken van onderbouwde technische keuzes bij de relevante disciplines in de bodem de lucht en het water. Het is essentieel om continu onderscheid te maken tussen eisen en wensen van stakeholders en opdrachtgevers. Dit vraagt een integrale benadering. 

Project N35 doorsnede + aanzicht 3.JPG

Onderbouwde technische keuzes

In planfases komt de kracht van onze ondernemende, pragmatische inhoudelijke en project/procesmatige professionals samen. Dit leidt tot beheerste projecten waarbij continue scherp is wat het doel is en het resultaat moet worden. Met deze visie ontzorgen wij onze landelijke-, provinciale- en lokale opdrachtgevers in verkenningsstudie, planstudie en MER-projecten. Van kleine bestemmingsplannen tot omvangrijke OTB en MER-trajecten.

 

De weg naar het eindresultaat is er één van keuzes maken. Voor het maken van een goede keuze is het noodzakelijk dat alle informatie op het juiste moment beschikbaar en op een overzichtelijke wijze toegankelijk is. Alleen dan kan informatie in relatie tot elkaar beoordeeld worden. Naast de inhoudelijke technische expertise binnen de relevante disciplines bieden wij hiervoor gedegen plannings- en informatiemanagement. Vervolgens worden keuzes herleidbaar onderbouwd gemaakt, veelal door toepassing van Trade Off Matrices.

Eisen en wensen

Bepalend voor het eindresultaat is ook hoe eisen en wensen van stakeholders gemanaged worden. Als stakeholders gekend worden ontstaat draagvlak en lopen processen soepel. Onze omgevingsmanagers opereren succesvol in dit speelveld. Dit doen zij onder andere door:

  • kaders te stellen;
  • transparant te zijn;
  • betrouwbaar te zijn (afspraak = afspraak) en vooral
  • de stakeholders echt te (willen) begrijpen.

 

Uiteraard is ook hier het informatiemanagement essentieel. Onvolledige informatie kan veel schade aanrichten.

Integrale benadering

Het opstellen van ontwerpen, uitvoeren van onderzoeken en het inventariseren van stakeholder wensen- en eisenlopen gelijk op en beïnvloeden elkaar. In onze teams praten de disciplines met inhoudelijke expertise, projectbeheersing en omgevingsmanagement continu met elkaar. Dit wordt gevoed met onze drive een kwalitatief goed eindresultaat te behalen en veelal beheerst middels System Engineering.

Projecten

Alle projecten
+