icon-arrow-right
HomeDiensten Project- en procesmanagement landelijk gebied

Project- en procesmanagement landelijk gebied

Aveco de Bondt heeft een expertiseteam opgericht bestaande uit specialisten met veel ervaring in (complexe) gebiedsprocessen, zowel bestuurlijk als inhoudelijk. Bijvoorbeeld bij verschillende Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water projecten. Het team heeft een groot netwerk waardoor snel verbindingen gelegd kunnen worden tussen de verschillende gebiedspartijen.

Wij zijn in staat om van planvoorbereiding tot de uiteindelijke schop in de grond het gehele proces te verzorgen. Wij willen het gebied zo achterlaten, dat de maatschappelijke opgave goed is uitgevoerd, en de mensen in het gebied fijn kunnen wonen, werken en leven. Dit doen wij niet alleen in samenwerking met de opdrachtgever, maar door de omgeving onderdeel te laten zijn van het proces. Door onze integrale blik en het brede pakket aan diensten binnen Aveco de Bondt zijn wij in staat om projecten van A tot Z op te pakken.

Landelijk_gebied_Aveco-de-Bondt-stock.jpg

Stedelijke gebieden worden al decennialang geconfronteerd met complexe ruimtelijke vraagstukken. Sinds een aantal jaren worden de opgaven in het landelijk gebied groter,  ingewikkelder en komt er meer druk op de uitvoering te staan. Grote maatschappelijke opgaven als Natura 2000, de Kader Richtlijn Water en klimaatadaptie vragen de komende jaren om grootschalige ingrepen in het landelijk gebied. In een land als Nederland betekent dit dat we met veel belanghebbenden, grondeigenaren, organisaties, ondernemers en overheden moeten zoeken naar oplossingen. Goede sturing en begeleiding van deze processen is van cruciaal belang voor het behalen van succes. Vanuit betrokkenheid, integraliteit en ervaring maken wij het verschil in het ontzorgen van opdrachtgevers bij (complexe) gebiedsprocessen.

Onze werkwijze

 • Wij verbinden alle betrokken gebiedspartijen, de mensen in de omgeving, het bevoegd gezag én de opdrachtgever.
 • Door onze bestuurlijke ervaring en sensitiviteit nemen wij op de juiste manier het bestuur mee bij de verschillende fases van het proces.
 • We beschikken over de technische kennis om de bovengenoemde maatschappelijke opgaven aan te pakken.
 • Wij spreken de taal van het landelijk gebied, waardoor wij de mensen begrijpen.
 • Wij zijn sociaal, ondernemend en pragmatisch.

 

"We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen"

Diensten

 • Optimaliseren, begeleiden en versnellen van gebiedsprocessen (in de rol van procesmanager)
 • Verschillende rollen in projectmanagement zoals projectmanager, omgevingsmanager, technisch manager
 • Een onafhankelijk aanspreekpunt voor mensen uit het gebied als vertrouwenspersoon
 • Inhoudelijke advisering, van ecologie tot hydrologie
 • Strategisch verbinder tussen bestuur en samenleving

Producten

 • Kansenverkenning
 • Plan van aanpak
 • Planuitwerking

-    Ontwerpopgave: van schetsontwerp tot definitief ontwerp

-    Inrichtingsplan

-    Conditionerende onderzoeken

-    Bestemmingsplan

-    Gehele vergunningentraject

-    Contractering en uitvoeringsbegeleiding

 • Projectplan
 • Inrichten en begeleiden van participatietrajecten
 • Communicatieplan
 • Procesadvies

Projecten

Alle projecten
+