icon-arrow-right
HomeDiensten Stedelijk water en riolering

Stedelijk water en riolering

Wij helpen gemeenten bij het bepalen van maatregelen om te anticiperen op de gevolgen van het veranderende klimaat. Denk aan het beperken van het risico op schade en overlast door hevige neerslag en het beperken van hittestress tijdens lange warme perioden. Samen werken we aan een Klimaat Adaptieve Stad. 

Bedrijventerrein Harselaar

Vernieuwde aanpak van de stad

Klimaatsverandering en veroudering van de water- en rioolstelsels vragen om een vernieuwde aanpak van water in de stad. Het streven is minder wateroverlast in stedelijke gebieden en op bedrijventerreinen, een betere afkoppeling van hemelwater door infiltratie of afvoer naar oppervlaktewater en het tegengaan van hittestress in de stad. Steeds meer steden adopteren het begrip ‘Klimaat Adaptieve Stad’ en zijn bereid om op een duurzame wijze te investeren in de waterhuishouding van hun gemeente.

Aveco de Bondt heeft de benodigde kennis en beschikt over de vaardigheden en modellen om deze nieuwe aanpak kleur te geven en samen met gemeenten passende oplossingen en verbeteringen te vinden. We hebben een sterke affiniteit met de realisatie en combineren kennis van diverse disciplines. Samen werken we met u aan maakbare en duurzame oplossingen.

Diensten

 • Uitvoeren beleidsstudies stedelijk water en riolering;
 • Opstellen van watertoetsen en waterhuishoudkundige plannen;
 • Ontwerp stedelijk water en riolering;
 • Optimalisatie rioolsystemen;
 • Advies inspectie en vervanging riolering en persleidingen;
 • Koppeling ontwerp/optimalisatie aan assetmanagement;
 • Technische invulling van Wat 5 en POL 6 ten behoeve van het verkrijgen van BREAAM certificering.

Quickscan Wateroverlast

Quickscans

De leefbaarheid van onze steden komt steeds verder onder druk te staan. Door het gebied op de juiste manier in te richten bij nieuwbouw of her in te richten bij bestaande bebouwing, kan veel leed worden voorkomen of opgelost. Om u hierbij te helpen heeft Aveco de Bondt een aantal quickscans ontwikkeld:

 

 1. Hittestress
 2. Wateroverlast bij extreme neerslagsituaties
 3. Vegetatie-index
 4. Kansen & risico’s dijken – waterveiligheid, grondwater, NGE
 5. Participatie mogelijkheden

 

Check ook de voorbeelden op de volgende website: http://www.adbmaps.nl/MMR/gis/

Heeft u vragen? Neem contact op met Hans Kriele (zie de gegevens rechtsboven op deze pagina).

Projecten

Alle projecten
+