icon-arrow-right
HomeDiensten Waterveiligheid

Waterveiligheid

Waterveiligheid is in beweging. Nieuwe normen, een grote versterkingsopgave en ontwikkelingen in het beheer van waterkeringen, ze vallen samen. Dat stelt waterkeringbeheerders voor grote uitdagingen. Hoe zit het met de nieuwe beoordelingssystematiek die vanaf 2017 ingaat? Wat zijn de effecten van de beoordelingsresultaten op het versterkingsprogramma? Hoe betrek ik beheerderskennis en –ervaring in de beoordeling? Aveco de Bondt begrijpt deze uitdagingen en gaat ze graag samen met u aan!

Volkerak Zoommeer - 4.jpg

Wij maken het verschil door onze kennis van en ervaring met de beheer- en bouwpraktijk te verbinden met uw uitdagingen.

De kracht van verbinden

Een actueel en betrouwbaar veiligheidsoordeel van de waterkeringen is voor een beheerder de basis van een stabiel versterkingsprogramma, goede calamiteitenzorg en effectief beheer en onderhoud. Hoe ontstaat een actueel en betrouwbaar veiligheidsoordeel? Wij geloven in de kracht van het verbinden van beleidsvorming, het beoordelen, versterken en beheren van waterkeringen. Voor een actueel en betrouwbaar veiligheidsoordeel van een waterkering is grondig inzicht in fysisch gedrag nodig technische ontwerpen waarbij expliciet rekening wordt gehouden met risico’s en onzekerheden. Daarnaast is de ervaringskennis van de beheerder onmisbaar. Wij helpen u graag deze ingrediënten te verbinden: het beheerdersoordeel 2.0.

Hierbij speelt goed georganiseerd beheer, met kwalitatief goede beheerinstrumenten (w.o. legger en beleidsregels) een cruciale rol. De toezichthouder is zich daarvan bewust: met ingang van 2017 zal de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) de waterkeringbeheerders auditen op de invulling van de zorgplicht voor primaire waterkeringen. Onze adviseurs helpen u graag met de verbetering van de inrichting van de zorgplicht, het beheerinstrumentarium en de informatievoorziening bij uw beheerorganisatie. Om ILT-proof te zijn én om als beheerder gesteld te staan voor de uitdagingen die op ons af komen. En vooral: om klaar te zijn voor dat éne hoge water.

De kracht van de praktijk

Bij de grote versterkingsopgave voor primaire en ook regionale waterkeringen is doelmatigheid een kernbegrip. Wij onderschrijven dit en geloven dat een doelmatig ontwerp ook mooi is en past in de fysieke en sociale omgeving. Onze overtuiging is dat het ontwerpen vanuit de hele levenscyclus van een waterkering hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Door vanaf het begin praktische beheerders- en omgevingskennis in te brengen in een ontwerpteam. Bij doelmatig ontwerpen speelt maakbaarheid een belangrijke rol. Aveco de Bondt bundelt uitgebreide ervaring met de beheerpraktijk met kennis van het beheer en de bouw van waterkeringen om met u doelmatig te ontwerpen.

De kracht van samen doen

Wij gaan graag samen met u de uitdaging aan om ons land ook voor de toekomst waterveilig te maken. Door samen op te trekken, te ontdekken, te leren en gewoon samen te doen!

Diensten

  • Beleidsvorming waterkeringen en implementatie nieuwe normen;
  • Zorgplicht en assetmanagement;
  • Beoordeling primaire, regionale en overige waterkeringen en waterkerende kunstwerken;
  • Dijkversterking: van verkenning tot realisatie inclusief uitvoering van dijkinspecties;
  • Integraal Project Management (Project- en procesmanagement, contractmanagement, omgevingsmanagement);
  • Stormvloedkeringen;
  • Geostatistiek.

Projecten

Alle projecten
+