HomeDiensten Windenergie

Windenergie

De ontwikkeling van locaties voor windturbines strandt vaak op omgevingsbezwaren. Dat is onwenselijk vanwege de hoge investeringskosten en ook gezien de ambitie van dit kabinet om het windvermogen op land de komende vier jaar te verdubbelen.

Dienst Windenergie 1 9476_082.jpg

Is er een manier om projectontwikkeling 'weerstandgestuurd' aan te pakken en zo de slaagkans te vergroten? Onze GIS-applicatie Windscan biedt uitkomst. Deze automatiseert de scan van een grote hoeveelheid grondposities. Niet alleen op de gebruikelijke geografische factoren, maar ook op de verwachte maatschappelijke weerstand. Na de Windscan - of los ervan - voert Aveco de Bondt de ontwikkeling, engineering en de bouwdirectie uit.

Windproject langs A15 bij Nijmegen

In de eerste helft van 2016 hebben we in opdracht van VolkerWind invulling gegeven aan een windproject langs de A15 bij Nijmegen. We waren verantwoordelijk voor het uitvoeringsontwerp en het vergunningenmanagement voor de balance-of-plant van de vier windturbines die zijn geplaatst. In afstemming met het Windpark Nijmegen-Betuwe is daarbij veel aandacht besteed aan duurzaamheid en de stimulering van de lokale economie gedurende de realisatie van het project.

Onze aanpak

Stap 1 - Windscan: sociale weerstand in kaart gebracht
De Windscan is de door ons gebouwde GIS-applicatie die een grote hoeveelheid grondposities in kaart brengt en scant op geschiktheid. Wat is er uniek aan? De Windscan:

  • voorspelt de verwachte weerstand. De GIS-applicatie weegt namelijk niet alleen geografische factoren, maar ook sociale factoren die een relatie hebben met weerstand. Is er bijvoorbeeld een correlatietussen leeftijdsopbouw en weerstand, politieke voorkeur, sociale binding?
  • gaat uit van geschiktheid, niet van locatie. Waarom eerst de grond uitzoeken en dan pas de geschiktheid bepalen? De Windscan draait het om en filtert een selectie van de meest kansrijke posities op geschiktheid uit een enorme portefeuille.

De Windscan biedt uitkomst voor ontwikkelaars die willen weten wat bijvoorbeeld hun top 10 van meest kansrijke locaties is, met daarbij de verwachte sociale weerstand inbegrepen. Door  de succeskans  te vergroten, worden de investeringskosten lager.

 

Stap 2 – Ontwikkeling: een vergund en ingestemd windproject
Op basis van de Windscan - of andere input - hebben we een beeld van geschikte locaties. Samen met de grondeigenaar en initiatiefnemers verrichten wij  het scala aan diensten dat nodig is om tot een realiseerbaar project te komen.

Aveco de Bondt is expert op het gebied van locatieontwikkeling en werkt voor windprojecten samen met partners, zoals energiemaatschappijen, beleggers en lokale energie corporaties.

Diensten die we hierbij leveren:

  • Haalbaarheidstudies;
  • Milieueffectrapportage;
  • Vergunnningemanagement en subsidiebegeleiding;
  • Omgevingsmanagement;
  • Ruimtelijke procedures;
  • Ontwerp van Balance of Plant, bouwwegen en kabels & leidingen.


Stap 3 – Bouwdirectie: het complete management uit handen

Aveco de Bondt heeft veel ervaring met gedelegeerd bouwmanagement. Zo vertrouwden Apple en Tesla ons de realisatie van hun Europese concept stores toe. Bij de realisatie van windparken vervullen wij de rol van directievoerder, in opdracht van de initiatiefnemers. Daarbij sturen wij veelal ons zusterbedrijf VolkerWind aan, maar werken daarbij ook met andere partijen.

+