HomeKwaliteitVeiligheid

Veiligheid

We werken veilig of we werken niet. Hieraan doen we binnen Aveco de Bondt geen concessies. Een kleine onoplettendheid kan grote gevolgen hebben. Ons veiligheidsprogramma WAVE, Wees Alert! Veiligheid Eerst! focust zich dan ook op dit bewustzijn en gedrag.

veiligheid_eerst.jpg

Alle medewerkers die voor Aveco de Bondt werken, dienen zich bewust te zijn van de risico's die het werk met zich meebrengt. Daarom hebben we veiligheidswaarden en -regels opgesteld die de basis vormen van ons handelen.

Veiligheidsregels

De veiligheidsregels en voorwaarden gelden voor alle medewerkers. Niet alleen voor medewerkers van Aveco de Bondt, maar voor alle bedrijven binnen het VolkerWessels concern. Zo worden deze veiligheidsregels ook gehandhaafd binnen de sectoren Bouw & Vastgoed Nederland, Infrastructuur Nederland, Energie Onshore en Telecom. Hiermee wil Aveco de Bondt onveilige situaties voorkomen. De basisregels zijn:

 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's);
 • Zorg voor veilige afzetting bij de werkplek;
 • Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen;
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek;
 • Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse);
 • Niet werken of rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.
 • Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden

Waarden

We werken veilig of we werken niet. Bij alle werkzaamheden van Aveco de Bondt gelden te allen tijde de volgende waarden:

 • Consequent - veiligheid is onderdeel van alles wat we doen;
 • Verantwoordelijk - ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen;
 • Leerbereidheid- ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen;
 • Open -  ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid;
 • Actie - ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil;
 • Respect- ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid;
 • Eerlijk - ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen.

Handhavingsbeleid Veiligheid

Aveco de Bondt gaat ervan uit dat iedereen die voor of namens ons werkt niet afwijkt van de veiligheidsregels en daarmee gevaarlijke situaties of zelfs ongevallen voorkomt. We hechten veel waarde aan het correct naleven van de veiligheidswaarden en -regels. Met de WAVE waarden stimuleren we dat de veiligheidsregels worden nageleefd. Daarnaast heeft Aveco de Bondt een handhavingsbeleid Veiligheid opgesteld.

 

+