HomeMarktenEnergie & duurzaamheid

Energie & duurzaamheid

Duurzaam Bouwen is niet alleen van groot belang voor het milieu om ons heen, maar ook voor onze gezondheid. Door gebruik te maken van natuurlijke materialen worden niet alleen gezondheidsrisico’s, maar ook de milieubelasting beperkt tot een minimum. Ook het energiegebruik en het (her)gebruik van grondstoffen speelt een belangrijke rol bij Duurzaam Bouwen.

Duurzaamheid en business

Opdrachtgevers kijken bij de selectie van bedrijven en producten steeds meer naar de mate waarin zij bijdragen aan een duurzame samenleving. Tegelijkertijd staan bedrijven voor de uitdaging om te zorgen dat deze duurzame oplossingen en bedrijfsvoering winstgevend zijn en blijven. Aveco de Bondt helpt u met oplossingen en diensten die waarde toevoegen aan uw bedrijf én de maatschappij. Hierbij zoeken we met u naar het raakvlak tussen bijdragen en commercie.

Onze innovatieve aanpak combineren we met bewezen methodes, zoals DUBO-calc, BREEAM, en de CO2-prestatieladder. In plaats van onderzoeken of een grondpositie interessant genoeg is voor windontwikkeling, kiezen we de meest geschikte grondpositie op basis van onze GIS-scan. In plaats van tijdrovend en foutgevoelig handwerk te doen, automatiseren we waar mogelijk. We helpen bij de ontwikkeling van warmtenetten en duurzame energiebronnen, met het oog op kostenreductie en het terugdringen van CO2.

 

Zo leverden wij:

  • een bijdrage aan de bouw van Alliander in Duiven waar meer dan 80% van het bouwmateriaal gerecycled is.
  • ontwikkelden we een bouwlogistieke hub voor VolkerWessels, waardoor het tot 70% van zijn vervoersbewegingen kan voorkomen. Dit levert naast minder hinder en CO2-reductie ook lagere brandstofkosten en een sneller bouwproces op.
  • hebben we voor VMNed de monitoring geautomatiseerd van alle gasmeters grootverbruik in Nederland. 

Specialismen

Onze dienstverlening richt zich zowel op de bedrijfsvoering als op projectniveau, al dan niet in de aanbestedingsfase.

  • Duurzame, florerende bedrijfsvoering;
  • Onderscheidende, duurzame aanbestedingen;
  • Duurzame realisatie van bouw en infra-projecten;
  • Verdienen met windenergie;
  • Ontwikkelen van warmtenetten en duurzame energiebronnen.

Referenties

Alle projecten
+