icon-arrow-right
HomeMarktenEnergietransitie & duurzaamheid

Energietransitie & duurzaamheid

Iedereen is verbonden met de energietransitie en duurzaamheid. In 2015 stelden de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) vast. 17 doelstellingen om op mondiaal niveau te werken aan een duurzame toekomst voor onze planeet. In datzelfde jaar volgde het Akkoord van Parijs , waarna 174 landen een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde in te perken ondertekenden. Ondanks het toenemend aantal zonnepanelen dat wij dagelijks zien op onze daken, staat deze ontwikkeling nog maar aan de start. Vorig jaar presenteerde ons Kabinet het Klimaatakkoord, waarmee de politiek het doel heeft gesteld om in 2030 in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit te stoten dan we in 1990 deden en in 2050 95% minder. De energietransitie van fossiele brandstoffen naar schone en hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind heeft hiermee een vlucht genomen. Met elkaar staan we hiermee voor een van de grootste transities uit de geschiedenis, die impact heeft op de manier waarop we leven, werken en recreëren.

Expertise in de volle breedte

De visie van Aveco de Bondt gaat over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Van aardgasloos en circulariteit tot biodiversiteit, klimaatadaptie en de energietransitie. En van visie- en strategieontwikkeling tot de realisatie en exploitatie. Wij beschikken over de kennis en kunde om overheden bij te staan in de vertaling van duurzame ambities en doelstellingen naar concrete projectenagenda’s en uitvoeringsplannen. Tevens helpen wij private organisaties ‘ertoe te doen’ door hun duurzame ambities samen te ontwikkelen, vorm te geven en de prestaties te meten, zonder de business uit het oog te verliezen.

Onze integrale aanpak

In onze aanpak staat uw behoefte centraal. Zo ondersteunen wij gemeenten bij het realiseren van Transitievisies Warmte en de bijbehorende Wijkuitvoeringsplannen. Dit doen wij met een vast team van collega’s die behalve de benodigde expertise ook de juiste ervaring aan boord hebben om effectief te acteren in het gemeentelijk domein. Op het moment dat wij door een aannemer zijn betrokken bij een duurzaam bouwproject, doen wij dat met weer andere specialisten die in deze omgeving als een vis in het water zijn. Altijd dus één team en aanspreekpunt, toegesneden op uw vraag.

 

Waar kunnen wij u concreet mee helpen?

Onze innovatieve en heldere aanpak voor de energie- en warmtetransitie combineren we met bewezen methodes, zoals DUBO-calc, BREEAM, WELL, SROI en de CO2-prestatieladder. In plaats van onderzoeken of een grondpositie interessant genoeg is voor windontwikkeling, kiezen we de meest geschikte grondpositie op basis van onze GIS-scan uitgevoerd door onze Geodata specialisten. In plaats van tijdrovend en foutgevoelig handwerk te doen, automatiseren we waar mogelijk. We helpen bij de ontwikkeling van warmtenetten en duurzame energiebronnen, met het oog op kostenreductie, versnellen en het terugdringen van CO2.

 

Zo:

  • Verzorgen wij momenteel het procesmanagement voor de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie (RES) voor de regio Arnhem-Nijmegen, samen met de realisatie van een digitale Storymap waarin de definitieve producten worden gepresenteerd;
  • Scannen wij de ondergrond op de mogelijkheden voor de aanleg van een warmtenet voor gemeente Leidschendam-Voorburg;
  • Begeleidden wij de gemeente Gooise Meren bij de strategievorming voor de Transitievisie Warmte;
  • Stelden wij aan de hand van de startanalyse van het PBL subsidieaanvragen op voor onder andere gemeente Gooise Meren;
  • Leverden wij een bijdrage aan het eerste renovatieproject in Nederland waar de hoogst mogelijke BREEAM score (Outstanding) is behaald, namelijk de bouw van het kantoor van Alliander in Duiven. Aveco de Bondt heeft als expert het BREEAM proces vanaf ontwerp tot realisatie ingericht. Meer dan 80% van het bouwmateriaal werd in dit project gerecycled.
  • Ontwikkelden we een bouwlogistieke hub voor VolkerWessels, waardoor het tot 70% van zijn vervoersbewegingen kan voorkomen. Dit levert naast minder hinder en CO2-reductie ook lagere brandstofkosten en een sneller bouwproces op.
  • Ondersteunen wij bij de ontwikkeling van warmtenetten en duurzame energiebronnen.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Christine Wortmann - christine.wortmann@primum.nl

Eva de Ruiter - eva.deruiter@primum.nl

Alex van Doorn - avdoorn@avecodebondt.nl

 

 

Referenties

Alle projecten
+