icon-arrow-right
HomeMarktenInfrastructuur & mobiliteit

Infrastructuur & mobiliteit

Gemeenten, provincies, Rijksoverheid en netbeheerders staan voor de uitdaging om Nederland leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. Hiervoor zijn slimme, pragmatische en innovatieve mobiliteitsoplossingen nodig. De nieuwe regisserende en sturende rol van onze opdrachtgevers, vraagt om contracten en juridische kaders die voldoende ruimte bieden voor creativiteit uit de markt. En om samenwerkingspartners die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de hele (technische) levenscyclus.

Grip op complexe projecten

Aveco de Bondt adviseert en ondersteunt opdrachtgevers en aannemers in elke fase van een infraproject. Van planstudie en voorbereiding tot verkeerskundig ontwerp en verkeersveiligheid. En van wegbouwkundig onderzoek en kabels en leidingen tot en met beheer en onderhoud. Onze adviseurs en projectmanagers hebben uitgebreide kennis van en ervaring met nieuwe contractvormen en integrale procesbeheersing. Zij helpen u grip te houden op complexe, multidisciplinaire projecten. We adviseren welke contractvorm het beste past bij uw infraproject en ontwikkelen realiseerbare en duurzame oplossingen in co-creatie en diverse samenwerkingsverbanden.

Veilige en slimme ontwerpoplossingen

Slimme ontwerpen maken Nederland mooier. Het komen tot de beste (en meest veilige) ontwerpoplossing is een proces dat bol staat van belangenafwegingen en het maken van keuzes. Dit loopt uiteen van de keuze voor een brug of tunnel tot de keuze voor een slimme fasering met zo min mogelijk verkeershinder. Wat is op de lang termijn de beste oplossing? Door oog te hebben voor ieders belang, ontstaat een gezonde discussie die werkt als een vliegwiel. Aveco de Bondt bundelt kennis en zet nieuwe technologieën en werkmethodieken (w.o. virtual reality, GIS. BIM) in waarbij het resultaat van uw project voorop staat. 

Referenties

Alle projecten
+