HomeMarktenRuimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ontwikkeling

De ruimte in Nederland is schaars, vooral in het stedelijk gebied. Tegelijkertijd is met de groei van de bevolking steeds meer ruimte nodig om te wonen, werken en recreëren. Hoe zorgen we voor een duurzame en veilige leefomgeving? Hoe maken we woon- en werkgebieden goed bereikbaar? Aveco de Bondt werkt samen met overheden en bouwondernemingen aan slimme oplossingen voor binnenstedelijke en ruimtelijke opgaven en infrastructurele werken.

Van plan naar realisatie

Het complexe werkveld van de ruimtelijke (her)inrichting van Nederland vraagt om een zorgvuldige afweging van technische, economische en maatschappelijke belangen. De adviseurs en omgevingsmanagers van Aveco de Bondt zorgen voor de verbinding van deze uiteenlopende belangen en creëren het benodigde draagvlak voor uw project. We begeleiden u van plan naar realisatie.

Intermediair project en omgeving

We betrekken de diverse stakeholders (o.a. gebruikers, omwonenden, politiek, bestuur en ondernemers) vroegtijdig bij planvorming en ontwerpen en houden zo optimaal rekening met mogelijke omgevingsbezwaren. Onze ervaren omgevingsmanagers zijn de intermediair tussen de projectorganisatie en de omgeving. Voordat er een schop in de grond gaat, voeren we een scala aan werkzaamheden uit waarmee we uw project in goede banen leiden. We helpen u om (globale) ideeën uit te werken naar een succesvol project, middels doordachte conditionering.

Conditionering

Conditionering omvat alle activiteiten die nodig zijn om een tracé of bouwlocatie juridisch en technisch bouwrijp op te kunnen leveren voor de uitvoeringsfase. Hierbij is het noodzakelijk bijtijds te beoordelen welke doorlooptijden en kritische processen van belang zijn in de uitvoering van een project.

 

We zijn uw partner voor o.a.:

  • Uitvoering van milieuplanologische onderzoeken;
  • Opstellen van bestemmingsplannen en omgevingsplannen;
  • Begeleiden van het vergunningentraject;
  • Ondersteunen bij grondverwerving;
  • Ondersteuning bij onteigening en nadeelcompensatie.

Referenties

Alle projecten
+