icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Beheerfase waterveiligheid

De veiligheid van dijken is belangrijk voor iedereen in Nederland. Daarom worden dijken regelmatig getoetst. Wij ondersteunen en adviseren bij de inspectie en beoordeling van waterkeringen.

Luc  Ponsioen MSc
Luc Ponsioen MSc
Inspectie-dijken

Inspecteren en beoordelen van waterkeringen

Elke waterkeringbeheerder heeft een zorgplicht voor de staat van de dijk, sluis of constructie. De kering moet aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen en preventief worden beheerd en onderhouden. Regelmatig moet de beheerder inspecteren of de kering nog overeenkomt met de waterveiligheids- en gebruikseisen. Wij helpen beheerders met het inspecteren en beoordelen van assets en het bepalen van de veiligheidsopgave.

‘Beheerders zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van keringen. Dan wil je een goede en betrouwbare beoordeling. Daar komt best wat bij kijken.’
WBI-Waterveiligheid-dijk-sluis.jpg

Hoe pakken we het aan?

We beoordelen de waterkering(en) op basis van het Wettelijk Beoordelings Instrumentarium (WBI) voor de primaire keringen en de LTVRW voor de regionale keringen. Daarmee komen we tot een veiligheidsoordeel. Als een herstel- of versterkingsplan nodig is, voeren we vaak nog een nadere veiligheids- en omgevingsanalyse uit. Want het plan moet maakbaar en haalbaar zijn. Deze analyse geeft inzicht in de meest actuele waterveiligheidsstaat van de waterkering, de verandering van het veiligheidsbeeld in de tijd en de gevoeligheden van de verschillende omgevingsaspecten zoals het gebruik van de dijk, natuur, recreatie en toekomstige gebiedsontwikkelingen 

landschap-heuvels

Toets op duurzaamheid door duurzaamheidsscan

Met een duurzaamheidsscan kunnen we in beeld brengen of we met levensduurverhogende maatregelen een versterking kunnen uitstellen. Bijvoorbeeld tot een moment waarop een wegconstructie op de dijk ligt gepland. Lees hierover meer in onze dienst Verkenningsfase. 

Veiligheidsbeoordelingen-waterkering.jpg

Veiligheidsbeoordeling keringen is een wettelijke plicht

Om de zoveel jaar moet de beheerder van een waterkering verslag uitbrengen van de staat van de kering. Voor een primaire kering is dat elke twaalf jaar en voor een regionale kering zes jaar. 

Voor deze beoordeling zijn diverse onderzoeken, monitoringen en inspecties nodig. Daaruit blijkt aan de ene kant of de kering aan de aangegeven norm voldoet. En aan de andere kant wat er de komende jaren eventueel nodig is om de keringen aan de norm te laten voldoen. Dit vormt de basis voor het in kaart brengen en prioriteren van de versterkingsopgaven. (Verkenningsfase). 

Wat levert dat op?

Uitgebreide en betrouwbare veiligheidsbeoordeling van de waterkering, zodat de kering weer kan voldoen aan wettelijke eisen en normen. 

Hulp nodig in de beheerfase van een waterkering? Neem contact op met onze expert.
Luc  Ponsioen MSc
Luc Ponsioen MSc
Adviseur Waterveiligheid & Geohydrologie
T +31 6 131 11 468
lponsioen@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma