icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Ontwerp en renovatie natte kunstwerken

Bij natte kunstwerken kun je denken aan sluizen, stuwen en gemalen. Deze zijn essentieel voor het functioneren van al onze watersystemen: van afvoer, aanvoer, vasthouden maar ook transport. Waterbeheer, onze veiligheid en de scheepvaart zijn hier medeafhankelijk van. Vervanging of renovatie van kunstwerken biedt daarnaast mogelijkheden voor het realiseren van een robuust, klimaatbestendig watersysteem. Vele van deze kunstwerken in ons land zijn gebouwd of aangelegd in de jaren 60 en dienen toekomstbestendig te worden en gegarandeerd veilig. Wij dragen bij aan deze grote opgave. Met onze innovatieve ontwerpen komen we samen tot maakbare kunstwerken met een goed oog voor beheer en onderhoud.

Michiel  Krutwagen
Michiel Krutwagen
kunstwerken-renovatie.jpg

Ontwerp en renovatie van kunstwerken, passend in de omgeving

We ontwerpen kunstwerken op verschillende vakgebieden zoals oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Je kunt hierbij denken aan gemalen, zuiveringen, stuwen, sluizen, in- en uitlaatwerken en vispassages. Wij bieden ondersteuning van schetsontwerpen tot en met de realisatie. Onze expertise komt vanuit techniek, politieke sensitiviteit maar ook vanuit beheer en onderhoud. Daardoor kunnen wij tijdig in het proces de haalbaarheid toetsen van het ontwerp en snel uitvoeringsrisico’s inzichtelijk maken. Daarnaast hebben wij ruime ervaring met het opstellen van bestekken (RAW, UAV) en het maken van geïntegreerde contracten (UAV-gc).

Ons doel is om te komen tot een daadwerkelijk duurzame oplossing die past binnen de scope van de opdracht. We kijken over de grenzen van de opdracht heen naar het omliggende watersysteem en de doelen die je wilt bereiken. Hierbij valt te denken aan slimmer en flexibeler peilbeheer, het realiseren van vismigratie in een gebied en klimaateffecten op het landgebruik. Zo krijgt een opdrachtgever het gewenste, maar ook wat daadwerkelijk nodig en functioneel is.

kunstwerk-haven.jpg

Voorbeeldvragen, wat ontwerpen wij zoal:

  • Hoe vervangen we een gemaal waarbij vismigratie en energieverbruik worden geoptimaliseerd en we in de toekomst kunnen besluiten het te bemalen gebied te verdubbelen?
  • Welke ingrepen zijn nodig om een historische molen te gebruiken als modern, duurzaam gemaal en daarbij de cultuurhistorische waarde te optimaliseren?
kunstwerk-nat.jpg

Hoe pakken we het aan?

Wij worden door waterschappen, gemeenten en aannemers gezien als een frisse, flexibele partij, want we werken dynamisch en handelen snel. Wij zetten in op samenwerking en beschouwen de opdrachtgever als een gelijkwaardige partner met een gezamenlijk doel. Daarom werken wij ook regelmatig samen op dezelfde locatie als de opdrachtgever. Wij vernemen graag welke problemen en vraagstukken je hebt. We zoeken vanuit onze kennis en ervaring samen met de klant hoe we tot realiseerbare oplossingen kunnen komen. Wij delen onze kennis, maar horen ook de uitdagingen waar jij in de praktijk mee te maken hebt.

We pakken projecten integraal op

Wij hebben een brede kennis in huis op de disciplines hydraulica, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek. Hierdoor kunnen wij projecten op het gebied van kunstwerken integraal oppakken. Ook kunnen we direct verbreden naar watersysteem of waterveiligheidsaspecten vanuit de kennis van onze collega’s. Daar waar specifieke kennis ontbreekt huren wij dit in bij een van onze vaste partners uit onze flexibele schil. Zo zorgen wij altijd voor een optimaal team om een project tot een goed einde te brengen.

Wij beginnen bij ieder project met een actuele nulmeting en zo kunnen we de restlevensduur bepalen van de diverse onderdelen van kunstwerken.

Hulp of advies nodig? Neem dan contact op met onze expert!
Michiel  Krutwagen
Michiel Krutwagen
Senior Adviseur Waterveiligheid & Geotechniek
T +31 6 526 57 156
mkrutwagen@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma