icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Realisatiefase waterveiligheidswerken

De veiligheid van dijken is belangrijk voor iedereen in Nederland. Voor verbeteringsopgaven van dijken begeleiden wij de voorbereiding en realisatie.

ing. Martin  Schepers MPM
ing. Martin Schepers MPM
Dijkinspectie-Rijkswaterstaat-Aveco-de-Bondt_meten-inspectie.jpg

Realisatiefase: voorbereiding en uitvoering verbeteringsopgave

Waterveiligheidsprojecten worden via de MIRT-systematiek opgepakt. Deze kent drie fasen: verkenning, planuitwerking en realisatie. Voor diverse opdrachtgevers, zoals het Rijk, Waterschappen en bouwbedrijven, begeleiden we na of al tijdens de planfase met de voorbereiding en realisatie van de verbeteringsopgave. Deze verbeteringsopgave is vaak een combinatie van de dijkversterking en realisatie van gebiedsplannen.

waterlandschap-nederland

Projectuitvoering leiden we in goede banen

In de realisatiefase vindt de bouw van het project plaats. Het is de ‘doe’ fase, de aannemers zijn aan het bouwen. Het project wordt voor buitenstaanders zicht- en merkbaar. Soms moet het projectteam afwijken van de eisen- en wensenlijst en de ontwerpdocumenten, door onverwachtse gebeurtenissen of voortschrijdend inzicht. Het is dan belangrijk dat wijzigingen zo snel mogelijk met betrokkenen (met name beslissers of beheerders) worden besproken. En dat deze wijzigingen goed gedocumenteerd worden. Door onze ervaring weten we ook de (bestuurlijke) gevoeligheden in een gebied. Zo kunnen we bijvoorbeeld inschatten of oplossingen gevoelig liggen en dat er daarom beter een alternatief voorgesteld kan worden.

molens-weilanden

Ondersteuning waterveiligheidsonderwerpen

  • Stabiliteit- en zettingsanalyses van grond
  • Uitvoeringsstabiliteit bij werken van de dijk door derden
  • Ontwerp van dijken, stabiliteitsbermen & constructies
  • Ontwerpen van drainage-oplossingen
‘Op de dag van oplevering en overdracht staan we niet voor verrassingen en hebben we alle informatie over het project paraat.’
Martin Schepers

Oplevering en overdracht beheerder

Tijdens en aan het einde van de realisatiefase controleren we het resultaat aan de hand van de eisen- en wensenlijst uit de planfase. Als aan alle eisen en wensen is voldaan en het resultaat overeenkomt met de (bijgestelde) ontwerpen, moet het project ‘terug’ overgedragen worden naar de beheerder. Deze overdracht is niet slechts een rondje op de kering lopen, het gaat hierbij ook om alle data die tijdens het werk verzameld is en de “as built” digitale documentatie aangeleverd is.

Toetsing project

Om goed zicht te houden op de realisatie en of deze overeenkomt met de afgesproken klant-, systeem- en raakvlakeisen, houden we alles vanaf dag één bij. En toetsen we het project tijdens de gehele duur. Zo staan we op de dag van oplevering en overdracht niet voor verrassingen en hebben we alle informatie paraat. Deze methode passen we zowel toe bij uitvoeringsprojecten vanuit de opdrachtnemer als voor begeleidingsprojecten vanuit de opdrachtgever.

Wat levert dat op?

Een soepel verloop van de uitvoering, oplevering en overdracht dat overeenkomt met de opgestelde eisen en wensen uit de planfase.

Meer weten over waterveiligheidswerken? Neem contact op met onze waterveiligheidsexpert!
ing. Martin  Schepers MPM
ing. Martin Schepers MPM
Senior projectleider Waterveiligheid en Geohydrologie
T +31 6 183 00 339
mschepers@avecodebondt.nl

Deze dienst valt onder ons programma