icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Toekomstbestendige inrichting van de ondergrond

Klimaatverandering, energietransitie, verdichting van de stad en vergroening doen allemaal een beroep op de ruimte in de ondergrond. Wij helpen met een toekomstbestendige inrichting.

dr. Lieselotte   Tolk
dr. Lieselotte Tolk
ondergrondse-infrastructuur

Transities in de ondergrond

Met bijvoorbeeld nieuwe warmtenetten, extra ruimte voor boomwortels en waterberging wordt het dringen in de ondergrond. Voor de bovengrond worden deze transities op elkaar afgestemd, het is niet meer dan logisch om dit ook voor de ondergrond te doen. Bij veel straten gaat het knellen als alle functies ingepast moeten worden. Er moeten keuzes gemaakt worden. En dus is het zaak om bij iedere straat de huidige en toekomstige ruimte in de ondergrond in beeld brengen en bewust regie te voeren.

Ruimte voor toekomstige ontwikkelingen

Hoe vol is het in de ondergrond, en waar vraagt dit om regie en keuzes om toekomstige ontwikkelingen de ruimte te geven? Wij brengen het in kaart van straat tot stad. Zo kunnen afwegingen worden gemaakt: waar heeft het ontwerp optimalisaties nodig om alle toekomstige ontwikkelingen in te passen. Zodat de ene maatregel een andere niet in de weg gaat zitten en onnodige hoge kosten later bespaard kunnen blijven. We helpen hiermee coördinatoren van de ondergrond, energie- en rioolbeheerders om kosteneffectieve en toekomstbestendige plannen en ontwerpen te maken. Bovendien voorkomt een goede analyse van de ondergrond verrassingen later in het ontwerpproces en de uitvoering.

Toekomstbestendige inrichting ondergrond _ figuur doorsnede.jpg

Cunet van de toekomst

Wij maken inzichtelijk welke ruimte er in de huidige situatie in de ondergrond is én welke ruimtevragers er op de ondergrond afkomen. Door gesprekken met kabel-en-leiding beheerders weten we wat de ruimteclaims en de bufferafstanden van de verschillende functies zijn, en welke optimalisaties mogelijk en gewenst zijn. Hiermee geven we inzicht in de complexiteit om toekomstige ontwikkelingen in te passen. Daarnaast geven we een afwegingskader: waar is met herinrichting de gewenste ruimte te creëren, en waar zijn optimalisatie en keuzes noodzakelijk. Zo ontwerpen we met gemeenten het cunet van de toekomst.

Toekomstbestendige inrichting ondergrond_1.jpg

Omgevingsvisie Ondergrond en ontwerp in de wijk

Een van de vele voorbeelden waar we werken aan een toekomstbestendige inrichting van de ondergrond is gemeente Den Haag. Met de ondergrondinformatie maakt de gemeente in de Visie Ondergrond strategische keuzes waar op welke maatregel (warmtenet, vergroening et cetera) wordt ingezet en waar strakke regie moet worden gevoerd op de ondergrondse ontwikkelingen. Bovendien wordt in de wijk het ontwerp van bijvoorbeeld de drainage geoptimaliseerd om nu al ruimte te creëren voor een (latere) netverzwaring of een warmtenet.

Ontwerpkeuzes eenvoudig toetsen

Zowel bij integrale projecten als bij opgaven vanuit één discipline helpt inzicht in de ondergrond. Bij een rioolvervanging moeten voor elke straat keuzes worden gemaakt voor boven- of ondergrondse waterberging, of er twee of drie leidingen worden aangelegd en waar deze komen te liggen. Met een ruimtelijk afwegingskader kunnen deze ontwerpkeuzes eenvoudig worden getoetst aan de andere ondergrondse ontwikkelingen. Dit voorkomt verrassingen als de ruimte erg vol blijkt te zijn, zeker als er vanuit meerdere disciplines een extra claim wordt gedaan op de ondergrondse ruimte. Met deze informatie kun je effectief ontwerpen en gericht afstemmen met andere afdelingen

Kosteneffectief en toekomstbestendig

Door aan de voorkant van ontwikkelingen bewust regie te voeren op de ondergrond worden in de toekomst hoge kosten voor het verleggen of stapelen van leidingen voorkomen. Inzicht in de ondergrond helpt om regie te voeren. Met heldere informatie is het makkelijker om alle disciplines op elkaar af te stemmen en om met focus, onderbouwd in gesprek te gaan. Kortom, inzicht voor een gezamenlijke, toekomstbestendige inrichting van de ondergrond.

Toekomstbestendige inrichting ondergrond _ figuur kaarten.jpg
Wij bespreken graag de mogelijkheden voor meer inzicht in de ondergrond!
dr. Lieselotte   Tolk
dr. Lieselotte Tolk
Senior projectleider Waterveiligheid en Geohydrologie
T +31 6 109 14 315
ltolk@avecodebondt.nl