icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Integrale aanpak bestaande wijken

Met de Omgevingswet zijn er nieuwe regels voor wonen en onze fysieke leefomgeving. Naast een prettige woning, moet de woning ook goed bereikbaar zijn en de leefomgeving veilig, gezond en duurzaam. De wijk moet aangepakt worden. Wij adviseren beleidsmakers en ontwikkelaars bij deze aanpak.

Alex van Doorn
Alex van Doorn
Energietransitie-alternatieven.jpg

Wijkuitvoeringsplannen alternatieven energievoorziening

Gemeenten in Nederland zijn bezig met een Transitievisie Warmte. Voor elke wijk in Nederland moet een uitvoeringsplan komen met alternatieven voor de energievoorziening. Ook moeten deze plannen oplossingen bevatten waarmee water- en hitteoverlast wordt beperkt. En spelen er nog andere problemen in een wijk? Dan is het slim om deze direct aan te pakken. Hoe breng je alles in kaart? Hoe pak je problemen slim aan? En hoe zorg je voor draagvlak?

realisatie-wijkuitvoeringsplan

Wij maken duurzame wijkuitvoeringsplannen

Wij helpen gemeenten en woningcorporaties met het maken van duurzame wijkuitvoeringsplannen. Hiervoor brengen we alle facetten en relevante informatie over een wijk in kaart. Deze maken we inzichtelijk en vertalen we naar integrale oplossingen. In deze oplossingen betrekken we inwoners en de omgeving actief (participatie). Ook schakelen we verschillende expertises in binnen Aveco de Bondt om te komen tot een totaaloplossing waar verschillende problemen in de wijk tegelijkertijd worden aangepakt.

Onze specifieke diensten binnen het programma:

‘Door het verzamelen van de juiste informatie en actieve participatie komen we tot een plan waar iedereen blij van wordt!’
Alex van Doorn | Senior Projectmanager

In 5 fasen naar een toekomstbestendige wijk

Voor elke wijkaanpak werken we via de volgende fasen:

  • Fase 1: Analyse. We verzamelen beleid en data over een wijk en verwerken deze in kansenkaarten en een online viewer. Handig voor het projectteam en (digitale) participatie. 
  • Fase 2: Ambitiebepaling en strategie. De uitkomsten van data en participatie vertalen we naar ambities. Van daaruit bepalen we de uitgangspunten voor ontwerpen.
  • Fase 3: Ontwerp. Samen met de stakeholders maken we een integraal schetsontwerp, waarin alle ambities terugkomen. Van dit ontwerp maken we een raming.
  • Fase 4: Realisatie. We voeren de ontwerpen uit. Door het uitgebreide onderzoek en participatie vooraf, is de realisatietijd korter. We blijven betrokken om alle ambities te borgen.
  • Fase 5: Beheer. Na de uitvoering is het belangrijk dat nieuwe wegen, gebouwen of energievoorziening goed beheerd worden. Onze specialisten van assetmanagement helpen hierbij. 
cocreatie-wijkbewoners

Co-creatie staat voorop

Voor een succesvolle wijkaanpak is het belangrijk dat alle stakeholders betrokken zijn en achter de plannen staan. Van opdrachtgever tot inwoner. Daar hebben we alle aandacht voor. Door co-creatie met de wijkbewoners zorgen we voor draagvlak, sociale duurzaamheid en oplossingen die écht werken. We bedenken oplossingen voor zowel klimaatadaptieve uitdagingen als problemen op het gebied van ruimtegebrek. Een project is pas afgerond als alle betrokken partijen tevreden zijn!

 

Advies nodig voor een integrale aanpak van een bestaande woonwijk? Neem contact met ons op!
Alex van Doorn
Alex van Doorn
Senior Projectmanager
T +31 6 136 05 553
avdoorn@avecodebondt.nl

Onze diensten binnen Integrale aanpak bestaande wijken