icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Waterveiligheid

Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel en grote rivieren stromen dwars door ons land. Dat maakt Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Wij adviseren in waterveiligheid om de dijken en keringen in Nederland veilig te houden.

ing. Martin  Schepers MPM
ing. Martin Schepers MPM
programma-waterveiligheid-keringen

Programma Waterveiligheid

Door klimaatverandering en de zeespiegelstijging krijgen we in de toekomst steeds vaker te maken met hogere waterstanden. Daarbij daalt de bodem, wat dit effect alleen maar versterkt. Bij waterveiligheid draait het om meer dan alleen het bouwen van dijken. Waterveiligheid bestaat uit een robuust en voorspelbaar (meetbaar) stelsel van stormvloedkeringen, gemalen en binnenlandse kades die er samen voor zorgen dat Nederland beschermd is tegen overstromingen.  

Veiligheidsbeoordelingen-waterkering.jpg

Opgaven omtrent Waterveiligheid

De veiligheid van dijken is belangrijk voor iedereen in Nederland. Daarom worden dijken regelmatig getoetst. Hoe ziet de dijk eruit, wat is de gemiddelde waterstand en is de dijk sterk genoeg? Als een dijk versterkt moet worden, dan is daar een plan voor nodig. De keuze voor bepaalde maatregelen hangt geheel af van de situatie, de omgeving, de bebouwingde mensen die er wonen, de ruimte die beschikbaar is en het achterland. 

Wat we doen - Ontwerpen en realiseren van toekomstbestendige en (data-) intelligente waterkeringen

Wij helpen waterschappen, provincies en aannemers bij het ontwerpen en realiseren van toekomstbestendige en (data-) intelligente waterkeringen. Dit doen we op basis van uitgebreide (digitale) analyses en de inzet van onze waterveiligheid- en geotechnische expertsWe ondersteunen bij de beoordeling van dijken (beheersfase), adviseren bij het in kaart brengen van de versterkingsopgaven en ontwerpen voorkeursalternatieven (verkenningsfase), stellen projectplannen op voor het versterking van dijken (planuitwerkingsfase) en adviseren en begeleiden de uitvoering van deze verbeterplannen (realisatiefase) 

Onze specifieke diensten binnen het programma:

 

beheer-waterveiligheid

Een dijk versterken

Een dijk versterken kan op allerlei manieren. Denk aan het verhogen van de dijk, het slaan van een damwand of versteviging van de dijk met behulp van klei. En soms hoeft de dijk, als het achterland geschikt is voor een kleine overstroming, helemaal niet verhoogd te worden. Wij onderzoeken de huidige situatie en komen met advies. 

waterveiligheidskeringen

Beheersing van de waterveiligheidsvoorzieningen

Veilige, sterke en toekomstbestendige dijken en keringen vragen om goed beheer en onderhoud. We bieden hiervoor verschillende digitale tools en methodes aan, die onze expertise op het gebied van waterveiligheid en digitale transitie verbindt aan de waterveiligheidstaak van beheerders. We maken gebruik van artificial intelligence die in combinatie met digitale tools en data beheerders helpen om beslissingen te nemen. Dit leidt tot een betere beheersing van de waterveiligheidsvoorzieningen en minder faalkansen. Benieuwd naar onze beheersingsmethodes? Lees hier meer. 

Vraagstuk op het gebied van waterveiligheid en keringen? Neem contact met ons op!
ing. Martin  Schepers MPM
ing. Martin Schepers MPM
Leading Expert Waterveiligheid
T +31 6 183 00 339
mschepers@avecodebondt.nl