HomeOver onsBedrijfsprofielCompositie 5 Stedenbouw

Compositie 5 Stedenbouw

Compositie 5 stedenbouw b.v. is een allround stedenbouwkundig ontwerp- en adviesbureau. Van het schaalniveau van de gemeentelijke structuurvisie tot aan de detaillering van de openbare ruimte adviseren we diverse opdrachtgevers in heel Nederland.

logo-Compositie-5-Stedenbouw-v4.jpg

Het ervaren, multidisciplinaire team van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, adviseurs ruimtelijke ordening en tekenaars kan elke ruimtelijke opgave aan. Of het nu gaat om een bestemmingsplan, gebiedsvisie, verkavelingsplan, beeldkwaliteitplan, landschappelijk inpassingplan of een structuurvisie. www.c5s.nl

+