Wareco

Wareco is een ingenieursbureau gespecialiseerd in de vakgebieden bodem, water en funderingen. De adviseurs werken aan duurzame, hoogwaardige en klimaatbestendige oplossingen voor de bebouwde omgeving. 

Wareco logo

Binnen de drie vakgebieden richt de dienstverlening van het bureau zich op onderzoek, advies, beleidsondersteuning, nazorg & beheer en voorbereiding, begeleiding en uitvoering. De diensten worden geleverd aan gemeenten, provincies, ministeries, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, waterschappen, aannemers en industrie.

Het bureau is betrokken bij grote toonaangevende projecten, zoals de renovatie van het Rijksmuseum, maar ziet ook uitdaging in kleinschalige problemen. 


www.wareco.nl

+