icon-arrow-right
HomeNieuwsberichten Kennisbijeenkomst Water op 3 oktober: Big Data en burgerparticipatie

Kennisbijeenkomst Water op 3 oktober: Big Data en burgerparticipatie

Actueel

Op dinsdagmiddag 3 oktober (12.30-17.00 uur) organiseert Aveco de Bondt op haar kantoor in Amersfoort (Podium 9) een gratis interactieve sessie voor gemeenten, provincies en waterschappen met als thema ‘Aan de slag met Big Data en burgerparticipatie’.

Illustratie Kennisbijeenkomst Water

Programma

  • Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden, ingeleid door Martin Schepers (programmamanager dijkversterking HWBP, waterschap Rivierenland) en Tom Grobbe (strategisch adviseur watersysteem- en keten, waterschap Vechtstromen), nemen wij u mee in de wereld van het gebruik van Big Data in dijkversterkingsprojecten en opgaven voor klimaatadaptatie.
  • Tijdens het programma demonstreren we hoe we voor bestaande situaties en nieuwe ontwikkelingen in het stedelijk gebied via het benutten van open data vrijwel direct inzicht kunnen geven in diverse omgevingseffecten. We gaan dieper in op de mate en omvang van de wateroverlast en hittestress in een specifiek gebied. Met een dynamisch 3D-model visualiseren we voor u de effecten van mogelijke maatregelen. Lees meer.

Aanmelden

We kunnen voor u ter plekke een Big Data analyse uitvoeren!

Praat mee over de kansen en mogelijkheden die u ziet bij de toepassing van Big Data voor burgerparticipatie in projecten. Het programma en inschrijfformulier vindt u op: avecodebondt.nl/kennisbijeenkomst

+