HomeOver onsNieuws & evenementen Kennisbijeenkomst Wateroverlast geslaagd

Kennisbijeenkomst Wateroverlast geslaagd

Actueel

Op 29 november 2016 ontving Aveco de Bondt 45 projectmanagers en (beleids)adviseurs van gemeenten en waterschappen in Amersfoort. Zij namen deel aan de kennisbijeenkomst ‘Wateroverlast? We lossen het samen op!’. Deelnemers waardeerden het initiatief van Aveco de Bondt en beoordeelden de bijeenkomst met het cijfer 7,7.

Wateroverlast 2

Conclusies

De presentaties en discussies leverden onder meer de volgende conclusies op:

  1. Bij de keuze voor technieken die helpen bij het verminderen van de kans op wateroverlast, is een robuust systeem aan te raden waarbij het water zoveel mogelijk zichtbaar wordt verwerkt. Dit laatste creëert bewustwording en stimuleert participatie.
  2. Om participatie van de grond te krijgen, heeft een individuele aanpak meer effect dan een collectieve benadering. De rol van de gemeente bestaat uit informeren, motiveren en faciliteren. Een heldere communicatie over het waarom, welke techniek en kosten (tijd en geld) is van groot belang voor een hoog slagings- en opvolgingspercentage.
  3. In bepaalde gevallen, zoals bij rioolrenovatieprojecten, moet er vanuit de gemeente extra aandacht worden besteed aan het meekrijgen van particulieren om zo de meekoppelkansen optimaal te benutten.
  4. Er is veel behoefte aan praktijkvoorbeelden waarvan we kunnen leren en die inspireren. Deze zijn voorhanden, maar nog niet voldoende bekend.

Reactie van een deelnemer

“De acties zoals Operatie Steenbreek en afkoppelen regenpijpen krijgen in de context van vanmiddag een plek en het algemeen belang wordt goed geduid. Participatie staat of valt met het besef van wederzijdse urgentie en vooral van de eigen rol en belangen. Jullie zijn vanmiddag geslaagd om dit te duiden.”

Inzet GIS bij creëren bewustwording

Tijdens de bijeenkomst maakte een specialist Geoinformatie bij Aveco de Bondt een quickscan voor de gemeenten Enschede en Houten. Voor twee aangewezen wijken zijn de wateroverlast locaties, stromingspatronen en de hittestress in beeld gebracht. Deze GIS kaarten kunnen binnen een gemeente een belangrijke rol spelen in de communicatie richting de burger. Zij maken het probleem snel inzichtelijk en helpen bewustwording creëren. Zo komen we steeds een stap dichter bij het betrekken van de burger bij het samen oplossen van wateroverlast. Voorbeeld quickscan in GIS (wijk in Enschede). Let op: het 3D model is wat zwaarder, het kan enige minuten duren voor het op het scherm verschijnt. Zie hieronder ook enkele voorbeelden van GIS-kaarten.

+