HomeOver onsNieuwsberichten & blogs Samenwerking waterschappen en Aveco de Bondt bij metingen tijdens hoogwater

Samenwerking waterschappen en Aveco de Bondt bij metingen tijdens hoogwater

Actueel

In samenwerking met Aveco de Bondt voert Waterschap Rivierenland met de drone van Aveco de Bondt metingen uit tijdens het hoogwater. De drone is uitgerust met hoogwaardige (infrarood)camera’s.

Waterschap Rivierenland_drone.jpg

Met de drone worden 3D modellen van de dijk en omgeving gemaakt en wordt de temperatuur van het water in de sloten en op het land gemeten. Het water dat in wellen in deze tijd van het jaar omhoog komt, is warmer dan het oppervlaktewater en daarmee snel te herkennen op het beeld dat de drone live doorstuurt. Op de grond worden vervolgens aanvullende metingen uitgevoerd.

 

Jan Put, business unit manager Water bij Aveco de Bondt, licht toe: “Met alle verzamelde data kunnen we iets zeggen over het optreden van piping (een mechanisme waarbij zand onder de dijk weg spoelt) en meer inzicht geven in de mogelijke risico’s ten aanzien van macrostabiliteit bij verzadiging van dijken met rivierwater.”

Wellen_Westervoort

Voorbeeld Wellen in Westervoort. Toelichting bij afbeelding (rechts):
De wel met een (krater)diameter van meer dan een meter is vanaf de dijk en ook vanuit de lucht (drone) goed te zien. Zeker wanneer de infraroodcamera op de drone ingeschakeld wordt. Het warmere welwater wordt direct zichtbaar. Ook direct zichtbaar zijn de meerdere kleine wellen bij de perceelsafscheiding die bij de inspectie vanaf de dijk volledig gemist waren en die ook op de gewone luchtfoto niet direct duidelijk zijn. Door de inzet van de infraroodcamera worden dus ook de kleinere wellen al tijdens het vliegen direct herkend.

Waterschap Rivierenland_overzicht.jpg

De opdracht is vanuit de Project Overstijgende Verkenningen Piping en Macrostabiliteit geïnitieerd. Aveco de Bondt maakt ook opnamen bij de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.


Geïnteresseerd?

+