HomeOver onsNieuwsberichten & blogs Snel klimaatmaatregelen bepalen dankzij nieuwste rekenkracht

Snel klimaatmaatregelen bepalen dankzij nieuwste rekenkracht

Actueel

Veel steden in Nederland worden geconfronteerd met de gevolgen van hittestress en wateroverlast. Klimaatverandering en toename van wateroverlast en hittestress vragen om een vernieuwde aanpak van de inrichting van de stad. De komende maanden voert Aveco de Bondt samen met Waterschap Vechtstromen diverse pilots uit bij gemeenten met de nieuwe tool Tygron. Hiermee kunnen klimaatmaatregelen snel worden vastgesteld en kan beter worden aangesloten op vragen die in de praktijk leven.

Klimaattool 2

Dankzij inzet van de tool Tygron is het mogelijk binnen enkele minuten een klimaatstresstest (hittestress en water op straat) uit te voeren voor een willekeurige plek in Nederland en zichtbaar te maken in een 3D-model. De effecten van mogelijke maatregelen worden direct gevisualiseerd en de benodigde investering inzichtelijk gemaakt. Hiermee kunnen in enkele uren klimaatmaatregelen worden bepaald voor een concreet gebied.

“We hebben als eerste in Nederland, samen met Waterschap Vechtstromen, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de gemeente Eindhoven de Tygron-tool ingezet in projecten”, zegt Simon Troost, adviseur Water bij Aveco de Bondt. Samen zetten we een nieuwe stap in de effectieve aanpak van de gevolgen van klimaatsverandering.”

Demonstraties en praktijkvoorbeelden

Aveco de Bondt zal haar aanpak en de mogelijkheden met Tygron demonstreren:

Contact

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw gemeente of waterschap? Neem dan contact op met Jan Put (jput@avecodebondt.nl, telefoon: 06-54953001) of Simon Troost (stroost@avecodebondt.nl, telefoon: 06-53721944).

+