icon-arrow-right
HomeNieuwsberichten Bezoek ons op de Vakbeurs Klimaat!

Bezoek ons op de Vakbeurs Klimaat!

Actueel

De klimaatverandering heeft grote gevolgen en zorgt niet alleen voor steeds heftigere regenbuien, maar ook voor hittestress en droogte. Openbare ruimte, met name in de stedelijke gebieden, zal dus klimaatbestendig moeten worden ingericht. Op donderdag 21 november 2019 komen in Expo Houten honderden professionals samen om kennis te delen, inspiratie op te doen en zich te laten informeren over de nieuwste trends en laatste ontwikkelingen op het gebied van de klimaatadaptieve stad en leefomgeving.

Vakbeurs Klimaat

Samen met Primum en Wareco Ingenieurs is Aveco de Bondt aanwezig op stand 2.4.17. Wij ontmoeten u graag om het samen te hebben over alle mogelijkheden en en oplossingen rond de klimaatbestendige stad. Naast onze stand leveren wij ook diverse bijdragen aan de klimaatpraat sessies. U kunt zich gratis aanmelden via de website van de Vakbeurs Klimaat.

"Als de mussen van het dak vallen en je toch wil buitenspelen"

Lessen uit de praktijk door Eva de Ruiter om 11.00 uur in Theater 2

Of het nu veel regent of juist heel heet is, levenskwaliteit willen we allemaal en altijd. Maar hoe doe je dit? Hoe kan je van de nood een deugd maken en daardoor ook alle andere opgaven in de wijk positief aanpakken? En hoe pas je dit toe in nieuw te bouwen wijken?

Op verschillende locaties in het land hebben we dit gedaan door de methode Levenskwaliteit toe te passen. Kom naar onze presentatie en leer lessen direct uit de praktijk en krijg inzicht in een verfrissende werkwijze om levenskwaliteit een impuls te geven in zowel bestaande als nieuw te bouwen wijken.

Interessant voor: Projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties en provincies.

"Help, mijn straat stroomt over!"

Praktijklessen om dit aan te pakken door Eva de Ruiter en Alex van Doorn om 13.00 uur in Theater 1

Stel dat je met één schop in de grond de opgaven wateroverlast, klimaatadaptatie, energietransitie en groot onderhoud kan aanpakken.
Gemeente Gooise Meren is aan de slag gegaan met een nieuwe aanpak waarbij dat mogelijk is. Deze aanpak is efficiënt in tijd, geld en ruimte, heeft oog voor lokale afwegingen en neemt alle stakeholders mee.

Tijdens deze lezing delen we - Aveco de Bondt, de makers van de aanpak - de praktijkervaringen die zijn opgedaan bij het combineren en integraal aanpakken van grote ruimtelijke opgaven. Wat heeft deze aanpak opgeleverd? En waar hebben we van geleerd? We laten het 

Interessant voor: Gemeenten, woningcorporaties en provincies.

"Droogte in het landelijk gebied"

Door Ward van Laatum en Thijs Visser om 13.00 uur in Theater 2

 

Er is een tool ontwikkeld om de gevolgen van droogte snel inzichtelijk te maken op een regionale schaal. De tool integreert de WaterWijzerLandbouw (WWL) van onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research en de WaterWijzerNatuur (WWN) van kennisonderneming KWR in het geodesign platform van Tygron. Door de snelheid van Tygron worden de gebruikers instaat gesteld om tijdens plenaire sessies direct de effecten van mogelijke ontwerprichtingen inzichtelijk te krijgen. Zodoende kunnen gefundeerde beslissingen worden genomen voor een optimaal functionerend regionaal waterbeheer in het buitengebied voor natuur en landbouw.

Interessant voor: Waterschappen, gemeenten, provincies en projectontwikkelaars.

"Hot town, droogte in the city"

Geohydrologie, civiele techniek en bouwkunde verbonden door Pytrik Graafstra om 14.00 uur in Theater 3

We meten droogte, we berekenen droogte, we voorspellen droogte. In 2018 hebben we droogte nu ook ervaren. In (te) veel steden en dorpen zagen we zakkende wegen, riolering en panden. Droogstand van houten palen. Aantasting van groen. Drooggevallen beken.

We bespreken met u de risico's en natuurlijk de oplossingsrichtingen. We combineren geohydrologische inzichten (die liggen niet wakker van 20 cm extra fluctuatie) met bouwkundige inzichten (die liggen daar dus wel wakker van…).

Interessant voor: Beleidsmedewerkers riolering en klimaat bij overheden, ontwerpers buitenruimte bij overheden en bedrijfsleven, adviseurs bij bedrijven.

+