icon-arrow-right
HomeNieuwsberichten Een verdienmodel voor agrarisch natuurbeheer

Een verdienmodel voor agrarisch natuurbeheer

Blog

Binnen onze dienst ‘Project- en procesmanagement landelijk gebied’ werken we aan maatschappelijke opgaven. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een goede kwaliteit van oppervlakte- en grondwater, het behouden van cultureel erfgoed en de ontwikkeling van duurzame landbouw. Een belangrijke opgave is duurzaamheid: het vergroten van biodiversiteit en het herstellen van de natuur. Boeren spelen een belangrijke rol in deze gebiedsprocessen. Zij bezitten veel grond en grenzen vaak aan projectgebieden, zoals Natura 2000. Daarom stelden we onszelf de vraag: hoe kunnen we de agrarische sector inzetten om maatschappelijke opgaven te realiseren? Zodat we ook de agrarische sector meekrijgen in de opgave voor het verduurzamen van gebieden?

Agrarisch natuurbeheer

Het landelijk gebied staat onder druk

Even terug naar de aanleiding. Want waar komt deze maatschappelijke opgave vandaan? De kwaliteit van ons landschap staat onder druk. Waardevolle landschapselementen verdwijnen, de diversiteit van flora en fauna neemt af, maar ook droogte en de afname van de waterkwaliteit vragen aandacht. De agrarische sector is een productiegerichte sector, waarin het aantal agrarische bedrijven de laatste jaren fors daalde, terwijl de bedrijven in omvang stegen. Dit zorgt binnen de sector voor een hoge inkomensdruk. Boeren beseffen niet altijd dat schaalvergroting niet perse leidt tot een hoger inkomen. Tijd voor een andere kijk op zaken, tijd voor actie.

Een verdienmodel voor agrarisch natuurbeheer

Hoe krijg je boeren mee in verandering? Financiële gevolgen spelen hierin, zoals voor iedere onderneming, een belangrijke rol. De afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan een verdienmodel waarin maatschappelijke opgaven gekoppeld worden aan agrarische bedrijfsvoering.

 

Meer verdienen, met minder koeien

Ons model is eigenlijk heel simpel. Lever koeien in, houd land over. Door minder koeien te houden, blijft er land over die de boer anders kan gebruiken. Zet het land duurzaam in, en ook de natuurdoelen worden nagestreefd. Hoe? Door slim gebruik te maken van de SKNL (Kwaliteitsimpuls natuur en landschap) en ANLB (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) subsidies en door in gesprek te gaan met onze specialisten.

Maatwerk: aan tafel met agrariërs

In gebieden waar wij met deze maatschappelijke opgaven aan de slag gaan, gaan we bij op bezoek bij agrariërs. Ter plekke aan tafel maken we een berekening. We nemen de wensen van de boer mee en een aantal bedrijfsgegevens. Hieronder geven we een voorbeeld. Omdat bedragen per regio verschillen geldt deze berekening niet voor iedere agrariër. In dit voorbeeld verdient boer X op jaarbasis €1.461,23 meer, met 10 koeien minder. En die €1.461.23 meer, dat is nog maar het begin.

Boeren spelen een belangrijke rol in deze gebiedsprocessen. Zij bezitten veel grond en grenzen vaak aan projectgebieden, zoals Natura 2000. Daarom stelden we onszelf de vraag: hoe kunnen we de agrarische sector inzetten om maatschappelijke opgaves te realiseren? Zodat we ook de agrarische sector meekrijgen in de opgave voor het verduurzamen van gebieden?

VOORBEELD

Boer X heeft met 10 koeien minder 5,2 hectare grond over. In dit voorbeeld brengt hij hiervan 3 hectare in bij SKNL. Zijn agrarische grond wordt dan omgezet naar natuur. De afwaardering die hij hier (eenmalig) voor ontvangt is €191.250,-. Met dit geld kan hij een (jaarlijks) rentevoordeel behalen van €3.825. Van deze 3 hectare wordt 1 hectare houtwal aangelegd. Daarvoor ontvangt de boer een (jaarlijkse) subsidie van €3.154,28. Voor de andere 2 hectare ontvangt de boer een (jaarlijkse) beheersvergoeding van €700,-. De overige 2,2 hectare wordt ingebracht bij ANLB. Het land blijft agrarisch, maar wordt op een natuurlijke manier beheerd. Hiervoor ontvangt de boer een (jaarlijkse) subsidie van €4.351,95. Met een simpel rekensommetje (de opbrengsten optellen bij de andere besparingen minus de kosten) komt de boer uit op een hoger bedrag in deze nieuwe situatie, dan wat hij zou verdienen met zijn 10 koeien namelijk: €1.461,23 meer op jaarbasis.

 

Dit is nog niet alles. Want naast het land dat de boer overhoudt aan het inleveren van 10 koeien, houdt de boer ook stalruimte over waardoor hij duurzaamheidstoeslag op zijn melkprijs kan krijgen. De boer kan eventueel zijn fosfaatrechten verkopen en kan met deze financiële ruimte leningen of hypotheken aflossen of bijvoorbeeld investeren in zonnepanelen. Al met al kan het inleveren van 10 koeien de boer tienduizenden euro’s extra opleveren op jaarbasis.

Met deze rekentool gaan wij het gesprek aan met de boer. Het anders gebruiken van land in combinatie met bovengenoemde subsidiemogelijkheden, biedt zowel voor de boer als de natuur en het landschap kansen. Zo gaan wij voor een succesvol gebiedsproces en een blije agrariër!

 

Gebieden zo achterlaten, dat maatschappelijke opgaven goed zijn uitgevoerd en mensen fijn kunnen wonen, werken en leven. Van planvoorbereiding tot uitvoering, bij Aveco de Bondt regelen we het hele proces.

Hulp nodig?

Bij een (complex) gebiedsproces met een maatschappelijke opgave? Ons expertiseteam staat voor u klaar. Samen met de opdrachtgever en betrokkenen voeren wij projecten uit van plan tot uitvoering. Dit doen wij voor overheidsinstanties, maar ook voor de particulier.

 

Lees hier meer over wat we doen: https://www.avecodebondt.nl/nl/diensten/project-en-procesmanagement-landelijk-gebied

 

Of neem contact op met een van onze adviseurs:

Eric Kleissen (06-10660918) of Debbie Kluin (06-10447530).

+