icon-arrow-right
HomeNieuwsberichten Risicodialoog? Start met een uitvoeringsagenda!

Risicodialoog? Start met een uitvoeringsagenda!

Actueel

Met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) willen gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk, Nederland klimaatbestendig en waterrobuust invullen. 

 

Risicodialoog

Stresstesten

De eerst stap van dit plan was het in kaart brengen van de kwetsbaarheid van onze leefomgeving, door middel van stresstesten. De meeste stresstesten zijn inmiddels uitgevoerd. Nu is het tijd voor het voeren van risicodialogen. Maar voordat hiermee gestart wordt, is het belangrijk om te weten wat er precies nodig is, wat er gebeurt met resultaten en of er voldoende middelen beschikbaar zijn. Start daarom met een uitvoeringsagenda! En ga gericht aan de slag. 

 

Ons dochterbedrijf Wareco Ingenieurs is in Ede samen met TwynstraGudde bezig met het maken van een uitvoeringsagenda. De gemeentelijke organisatie kan zo met bestuurlijke kaders en voldoende middelen gericht aan de slag. 

 

Ook behoefte aan een uitvoeringsagenda? Neem contact met ons op! Wij helpen je verder. 

 

Hier lees je meer over deze uitvoeringsagenda: https://bit.ly/2IJNpxW 

+