icon-arrow-right
HomeNieuwsberichten VROUW IN DE BOUW | Blog 3: REVISITED: Paleiskwartier in tijden van corona

VROUW IN DE BOUW | Blog 3: REVISITED: Paleiskwartier in tijden van corona

Blog

Vorige maand bezocht ik het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch. Een grootschalige gebiedsontwikkeling die na ruim twintig jaar, de laatste (uitvoerings-)fase heeft bereikt. Een bezoekje waard, want het Kanseliersplein wordt nu opgeleverd. En, hoe gaan zij eigenlijk om met de corona-maatregelen?

Vrouw in de Bouw 3.2

De laatste fase van het project

In deze laatste fase van het project is het appartementencomplex Upstairs in afronding, terwijl de bouw van het nieuwe Tribute by Marriott-hotel gestaag vordert en de bouw van het tweede kantoorgebouw van Ricoh reeds is gestart. Binnenkort start de bouw van appartementencomplex Terrazzo en zal het laatste gebouw, bestaande uit appartementen met een commerciële invulling in de plint, ontworpen en ontwikkeld worden. Deze komt op het laatste nog braakliggende terrein bij het Paleiskwartier. Nog genoeg werk aan de winkel dus! Toen Martijn Rombouts mij liet weten dat het Kanseliersplein opgeleverd zou worden, was dit de directe aanleiding voor een tweede bezoek aan het Paleiskwartier, zij het weliswaar met de nodige Corona-maatregelen. Tijdens mijn bezoek voor het vorige blog, was dit plein nog volop in ontwikkeling. Nu, een maand later, wordt het plein opgeleverd.

Het Paleiskwartier in corona-tijd

Mijn bezoek aan het Paleiskwartier brengt mij niet enkel in de gelegenheid te kijken naar de oplevering van het Kanseliersplein, maar biedt tevens de mogelijkheid om in te zoomen op de corona-crisis en de manier waarop hiermee wordt omgegaan door Aveco de Bondt en de andere betrokken partijen.

Mijn eerste indruk bij aankomst was positief. Wat een vooruitgang. Alsof de corona-golf dit stukje land niet heeft bereikt. In de verte zag ik Martijn Rombouts en Michiel Buiting van Aveco de Bondt een inspectieronde maken. Na een korte begroeting, vervolgde we ons rondje rondom het Kanseliersplein, waarbij er kritisch werd gekeken naar het gerealiseerde nieuwe werk en andere elementen. “Het ziet er strak uit”, zegt Martijn. Michiel knikt instemmend. Beiden zijn blij met het voorlopige resultaat. Het is een volwaardig plein geworden. Een toonaangevend verkeersknooppunt waar de auto te gast is. Dit zorgt ervoor dat scholieren, winkeliers en bewoners hun dagelijkse routes kunnen afleggen en kunnen recreëren op één van de bankjes, die het plein als het ware omarmen. “Niet alleen is het een verkeersknooppunt. Daarnaast vindt de aansluiting van alle boven- en ondergrondse elementen met alle vaste objecten hier plaats. Dit maakte het ontwerptechnisch gezien een grote uitdaging”, aldus Michiel.

VrouwindeBouw_3_2

Rekening houden met maatregelen

Tijdens de inspectieronde hielden we ons overigens keurig aan de 1,5 meter afstand, een maatregel die met mooi weer in de buitenruimte gemakkelijk te handhaven is. 

Michiel vertelt dat er vanuit Aveco de Bondt grotendeels op afstand wordt gewerkt. “Dat is geen probleem, met ons soort diensten, waarbij we bouwplantekeningen maken en gedurende het project vooral bezig zijn de afstemming met de buitenruimte en overige raakvlakken te verzorgen.” Wanneer de mannen geen risico’s hoeven te nemen, doen ze dat ook niet en werken ze zoveel mogelijk vanuit thuis. Ze houden nauw contact met de uitvoerende partijen, infra-aannemer KWS en bouwbedrijf Van de Ven die nagenoeg alles op het Paleiskwartier gerealiseerd heeft. En daarnaast, natuurlijk met de opdrachtgever; de BV Paleiskwartier. 

VrouwindeBouw_3_72

Afstemmen op afstand

De (ontwerp)uitdaging is om binnen het budget toch de gewenste beeldkwaliteit te behouden en technische kwaliteit te waarborgen, zodat ook de gemeente het gerealiseerde werk accepteert en overneemt. Dit vergt de nodige afstemming met diverse stakeholders. Al deze afstemming blijkt ook goed mogelijk op afstand. “Al is een gesprek via teams toch niet hetzelfde als in een kantoorruimte”, zegt Martijn. “Je mist dat stukje lichaamstaal, daar is veel aan af te lezen.” 

Elk voordeel heeft zijn nadeel

Dat gezegd hebbende, vertelt Martijn dat ze een afspraak hebben met de gemeente ’s-Hertogenbosch voor de oplevering. Een teken dat het werk zeker niet stil ligt. "Met de gemeente, toezichthouder en projectleider zullen we een ronde maken over het terrein, het werk opnemen en alle te verbeteren elementen noteren”, licht Michiel Buiting toe. Zo’n ronde gaat nu overigens een stuk makkelijker, zonder alle drukte. Normaal gesproken is het hier een wirwar aan studenten, bewoners en passanten. Die rust komt de veiligheid wel ten goede. Binnenkort zal het WKO-systeem tijdelijk stil komen te liggen, voor geplande werkzaamheden. Er was al gerekend op het treffen van noodvoorzieningen om de kantoorpanden warm te houden en de bioscoop te koelen. Aangezien deze laatste nu gesloten is en de kantoren vrijwel uitgestorven zijn, kan het systeem echter zonder extra voorzieningen tijdelijk worden platgelegd. “Je ziet het”, zegt Michiel. “De coronacrisis brengt toch ook nog voordelen met zich mee.”

+