icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Veiligheid

We werken veilig of we werken niet. Hieraan doen we binnen Aveco de Bondt geen concessies. Een kleine onoplettendheid kan grote gevolgen hebben. Ons veiligheidsprogramma WAVE, Wees Alert! Veiligheid Eerst! focust zich dan ook op dit bewustzijn en gedrag. We hebben bij Aveco de Bondt de veiligheidsagenda 2021 – 2023 opgesteld.

Helga van der Reest
Helga van der Reest
WAve new.png

Handhavingsbeleid Veiligheid

Aveco de Bondt gaat ervan uit dat iedereen die voor of namens ons werkt niet afwijkt van de veiligheidsregels en daarmee gevaarlijke situaties of zelfs ongevallen voorkomt. We hechten veel waarde aan het correct naleven van de veiligheidswaarden en -regels. Met de WAVE waarden stimuleren we dat de veiligheidsregels worden nageleefd. Daarnaast heeft Aveco de Bondt een handhavingsbeleid Veiligheid opgesteld.

Certificering

Aveco de Bondt is gecertificeerd voor de laatste versie van de normen voor kwaliteit, milieu en veiligheid (ISO 9001, 14001 en VCA**).

Certificerende Instelling DNV heeft de afgelopen periode onderzocht hoe we inhoud geven aan kwaliteit, veiligheid en milieu en vastgesteld dat hier een gedegen systeem aan ten grondslag ligt. Doorlopende verbetering en zorg voor onze klant staat centraal!

Op het gebied van CSR hebben we op trede 5 van de CO2 prestatieladder al zo’n integrale certificering. Dit jaar hebben we ook nog de ambitie om hier de Veiligheidscultuurladder aan toe te voegen. Continue verbetering, oog voor onze klant en de omgeving waarin we actief zijn. En vooral, sterk in ruimte!

Zie hieronder onze certificeringen.

co2-prestatieladder-certificaat.jpg

Duurzaamheid

Bij Aveco de Bondt vinden we het milieu belangrijk. Al sinds 2015 zijn we gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Als onderdeel van de certificatie worden er periodiek reductiemaatregelen en bijbehorende doelstellingen geformuleerd. 

Niveau 5 CO2-prestatieladder

Wij geloven dat het verminderen van onze CO2-uitstoot zal bijdragen aan een betere leefomgeving. Dit zal positieve effecten hebben op zowel onze klanten als onze werknemers.

Zo hebben wij bijvoorbeeld in de afgelopen jaren het leasewagenpark verduurzaamd en alle medewerkers toegang tot Microsoft Teams gegeven, met als doel de CO2-uitstoot als gevolg van vervoer terug te dringen. Momenteel zijn wij bezig met het opstellen van nieuwe maatregelen om onze CO2-uitstoot verder te reduceren.

Kijk voor meer informatie over de CO2-prestatieladder op de website van de Stichting KIimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Co2-footprint-elektrisch-auto.jpg

We onderscheiden vier invalshoeken

Inzicht

Deze invalshoek geeft inzicht in de CO2-uitstoot van Aveco de Bondt.

co2-ladder-reductie.jpg

Reductie

Nadat inzichtelijk is gemaakt wat de CO2-uitstoot is, kunnen de reductiedoelstellingen en de bijbehorende maatregelen worden bepaald.

Transparantie

Het idee achter de CO2-ladder is onder ander dat bedrijven elkaar motiveren en inspireren. Vanuit deze gedachte dient er dan ook met regelmaat gecommuniceerd te worden over de CO2-prestatieladder.

Participatie

Middels deze invalshoek wil Aveco de Bondt laten zien dat het investeert in samenwerking, delen van eigen kennis en daar waar mogelijk gebruikmaakt van kennis die elders in het bedrijf is ontwikkeld.

 

 

Meer weten over veiligheid en MVO? Neem dan contact op met Helga!
Helga van der Reest
Helga van der Reest
Office Manager
T +31 6 228 41 152
hvdreest@avecodebondt.nl