icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Primum

Primum is een duurzaamheidsadviesbureau met als missie het verduurzamen van de leefomgeving. Wij willen het tempo van verduurzaming versnellen en de positieve impact vergroten. Wij helpen onze klanten bij het ontwikkelen van een visie voor duurzaamheid, het formuleren van passende strategieën en het implementeren van efficiënte en effectieve maatregelen. In onze ogen zijn de maatschappelijke uitdagingen al lang niet meer enkel technisch van aard, maar vooral organisatorisch en sociaal. Ons team bestaat daarom uit verschillende disciplines, van civiele techniek tot bouwbiologie, ecologie en verandermanagement.

Logo Primum.jpg

Er toe doen

Er toe doen is wat ons betreft de kern van iedere organisatie. Dit gaat over van waarde zijn door waarde toe te voegen op de lange termijn. Dat gaat verder dan het verkleinen van negatieve milieu impact. Een bedrijf doet er toe, wanneer het verder kijkt dan het organisatiebelang, het proactief is in het nemen van verantwoordelijkheid en het hierdoor aandacht heeft voor een betere en duurzamere wereld. Wij helpen organisaties graag om er toe te doen.

Onderscheidend, concreet en meetbaar

Door onze expertise aan zowel de kant  van  visie  als  van  uitvoering,  zorgen  wij  ervoor  dat  alle  adviezen  die  wij  geven  onderscheidend,  concreet  en meetbaar  zijn.  Wij  leveren  advies  op  organisatie-,  project- en  productniveau  en  werken  hoofdzakelijk  vanuit  drie expertises:

 

1. VISIE EN STRATEGIE

Wij helpen organisaties met het opstellen en verbeteren van hun duurzaamheidsbeleid. Zo ondersteunt Primum al 10 jaar bedrijven en overheden zoals ING, Rijkswaterstaat en gemeente Arnhem die meer inzicht willen krijgen in de CO₂-emissies  in  hun eigen  organisatie  en keten, als onderdeel van de CO₂-Prestatieladder. Ook  verzorgen  we (duurzaamheids)verslagen voor partijen als Triodos Bank en VolkerWessels.

 

2. DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

Wij adviseren op zowel wijkniveau als op gebouwniveau. Met behulp van ons eigen  levenskwaliteit-model verbinden we thema’s zoals circulariteit, gezondheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie met elkaar. We zijn betrokken bij alle projectfasen: van het schrijven van een visie, tot de vertaling van ambities naar projectdoelstellingen en concrete duurzaamheidsmaatregelen.

 

3. CIRCULAIR EN GEZOND BOUWEN

Wij adviseren organisaties hoe zij kringlopen kunnen sluiten en hoe zij onafhankelijk kunnen worden van fossiele energie. Door anders te denken kunnen we - onderbouwd - circulair en gezond bouwen zonder meerkosten en met een significant lagere CO₂-footprint. Zo adviseren we over circulaire woonconcepten en maken we materialenpaspoorten voor waterschappen, bouwbedrijven en vastgoedbeleggers.