icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Gebiedsvisie Bornhemweg Oudenbosch

De gemeente Halderberge wil langs de noordelijke dorpsrand van Oudenbosch groenblauwe maatregelen treffen, de recreatieve waarde versterken en de noordelijke dorpsrand kwalitatief afronden. Aveco de Bondt stelde een gebiedsvisie op waarin het lokale landschap de basis vormt.

Opdrachtgever
Ruimte voor ruimte
Fase
In ontwikkeling
Locatie
Bornhemweg, Oudenbosch
Producten
Gebiedsvisie, Stedenbouwkundig plan, Beeldkwaliteitplan, Landschappelijk inpassingsplan en Bestemmingsplan

Gebiedsvisie en plannen volgens Ruimte voor Ruimte-regeling

Oudenbosch is een dorp in de provincie Noord-Brabant. Aan de noordkant van het dorp is ruimte voorzien voor onder andere waterberging, de herstructurering van de begraafplaats en kleinschalige woningbouw. Met een gebiedsvisie is de basis voor deze ontwikkeling gelegd. Aanvullend heeft Aveco de Bondt volgens de Ruimte voor Ruimte-regeling, een stedenbouwkundig- en inrichtingsplan met bijpassend beeldkwaliteitplan opgesteld. Het gaat om plannen voor 18 vrijstaande woningen op ruime kavels in een groene landschappelijke setting.

Banner - Visiekaart noordelijke dorpsrand - Bornhemweg.jpg
Visiekaart

Robuust groengebied draagt bij aan voorkomen van wateroverlast

Met de beoogde ontwikkeling krijgt het landschap een kwaliteitsimpuls. Aan de noordelijke dorpsrand ontstaat een robuust groengebied. Zo ontstaat een uitnodigende entree voor bezoekers van het dorp en een fijne verblijfsplek voor de bewoners van Oudenbosch. Het groengebied draagt bovendien bij aan het voorkomen van water-op-straat en wateroverlast tijdens hevige neerslag. Met de aanleg van wandelpaden krijgt het gebied ook een recreatieve functie. Je kunt er straks een ommetje maken. Door een nieuwe groene dorpsrand te ontwikkelen met ruimte voor wonen, recreëren en waterberging worden dorp en landschap weer met elkaar verweven.

Afbeelding 2 - Schetsontwerp - Bornhemweg.jpg
Schetsontwerp

Vanuit een landschapsanalyse naar een gebiedsvisie

Voor het ontwikkelen van de gebiedsvisie is eerst een landschapsanalyse gemaakt. We keken daarbij onder andere naar de historie, waterkunde, geomorfologie, bodemkunde en landschaps- en groenstructuren. De landschapsanalyse vormt de basis voor de gebiedsvisie. De uitgangspunten voor de visie zijn:

  • Aansluiten op de historische lintstructuur van de Bornhemweg
  • Maken van een nieuwe groene dorpsrand en afronding van de kern
  • Aansluiting zoeken op de bestaande woonwijk / mogelijk maken toekomstige ontwikkeling
  • Behoud van zichtlijnen vanaf de Bornhemweg en de Havendijk
  • Ruimte voor regionale waterberging
  • 18 Ruimte voor ruimte kavels

De visie voor de dorpsrand Oudenbosch-noord voorziet in een dorpse ontwikkeling aan de randen bij de historische linten. Hier wordt een verbinding gemaakt tussen de bestaande woonwijken en de nieuwe ontwikkelingen. In de tussenliggende gebieden wordt de verbinding tussen het landschap en het dorp versterkt. Hier is ruimte voor diverse groene ontwikkelingen, zoals een begraafplaats, waterberging, boomgaarden en diverse recreatieve functies. Zo ontstaat een aantrekkelijke, groene dorpsrand.

Stedenbouwkundig plan met zachte overgang tussen dorp en buitengebied

Het stedenbouwkundig plan telt 18 vrijstaande woningen in een ruim opgezette landschappelijke omgeving. De bestaande groenstructuren worden uitgebreid. De woningen komen in twee clusters aan de kant van de Bornhemweg te staan. Daar versterken ze het bebouwingslint. Tussen de woningclusters komt een groene as. Alle woningen zijn hierdoor op het groen georiënteerd. Bovendien blijven de zichtlijnen op het buitengebied vanaf de Bornhemweg behouden.

Het plan legt de basis voor een groene dorpsrand met een zachte overgang tussen het dorp en het buitengebied. Het groen aan de binnenzijde, grenzend aan het ‘buitenloos’ open landschap, geeft voldoende ruimte voor waterberging. Bij de invulling van de groene dorpsrand ligt de focus op het toepassen van inheemse planten en bomen die bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit.

Afbeelding 3 - Stedenbouwkundig plan - Bornhemweg.jpg
Stedenbouwkundig plan

Expertise in gebiedsontwikkeling

Aveco de Bondt ondersteunt overheden, projectontwikkelaars en aannemers bij de ontwikkeling en realisatie van projecten in zowel landelijk als stedelijk gebied. We verzorgen bijvoorbeeld de participatie, geven juridisch en planologisch advies, ontwerpen de landschappelijke inpassing, voeren quickscans uit en begeleiden of vervaardigen de (civiel)technische uitwerking. Hierin betrekken we regelmatig ook specialisten van andere disciplines binnen Aveco de Bondt. 

Bekijk de diensten die vallen onder dit project:

Meer weten over dit project? Vraag het Paul!
Paul Damen
Stedenbouwkundige
pdamen@avecodebondt.nl

Dit project valt onder ons programma