icon-arrow-aveco icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Herontwikkeling buitenruimte gemeentehuis Gooise Meren

De publieke ruimte rondom het gemeentehuis Gooise Meren is toe aan een herontwikkeling. Door hoogteverschillen in het toegangsplein is het voor mindervaliden lastig om het gemeentehuis te bereiken. Daarnaast wordt de ruimte van het plein op dit moment niet optimaal benut. Daar liggen kansen.    Wij werden gevraagd om een plan van aanpak te ontwikkelen voor het vergroten van de toegankelijkheid en herontwikkeling van de buitenruimte. Duurzaamheid en klimaatadaptie speelden hierin een belangrijke rol.

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren
Status: 1 september 2018 – 1 april 2020

Een plan van aanpak

De gemeente Gooise Meren betrok ons al vroeg bij dit project. In de beginfase presenteerden we een plan van aanpak en een participatieplan voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom het gemeentehuis. In dit plan stonden de te nemen stappen, een planning en de manier waarop de omgeving betrokken en meegenomen zou worden. In dit plan hebben we rekening gehouden met de duurzaamheidswens en het budget van de gemeente. In de uitvoering zal bestaand materiaal hergebruikt worden (zoals de klinkers van het plein), komt er meer groen in de omgeving en wordt er gebruik gemaakt van andere duurzame materialen. Een gezonde en groene leefomgeving. 

 

Dit plan vormde de basis voor het hele project en werd vastgelegd door het College van B&W. Zo waren ook zij vanaf het begin betrokken.

Het ontwerp: een co-creatie

Samen met de omgeving en belangrijke stakeholders zoals jongerenwerk, de gebruikers van het plein, hulpdiensten, de kermis, de poffertjeskraam en de ijsbaan gingen we het gesprek aan. We vroegen naar hun wensen en behoeften. Daaruit kwam de wens om meer voorzieningen voor jongeren te creëren op het plein. Ook namen we een aanpak voor wateroverlast mee in het ontwerp.

 

In een aantal werksessies ontwikkelden we samen met de omgeving 3 schetsontwerpen voor de nieuwe buitenruimte van het gemeentehuis. We namen hierin ook een ontwerp mee voor het riool. Unaniem werd  1 voorkeursvariant gekozen. Dit schetsontwerp werd daarna gepresenteerd aan de gemeenteraad en uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Een flexibele aanpak

In dit project werkten we met een strak budget. Hierin moesten we zowel een goed particiaptietraject neerzetten als voldoen aan de duurzaamheidswensen van de gemeente. Dit vergde de nodige creativiteit en flexibiliteit, zowel van Aveco de Bondt als het projectteam van de gemeente. Het uiteindelijke plan en het ontwerp is het resultaat van goed luisteren naar de omgeving, creatief omgaan met de beschikbare middelen en een goede samenwerking.

 

Inmiddels zijn de plannen in uitvoering en wordt er hard gewerkt aan de realisatie van de herinrichting van de publieke ruimte rondom het gemeentehuis Gooise Meren.

Onze expertise: project- en omgevingsmanagement

Het plan voor deze herontwikkeling vroeg om kennis van zaken, flexibiliteit, creativiteit en een goed participatietraject. Met deze herinrichting creëren we niet alleen een mooier en toegankelijker plein, ook faciliteren we de gebruikers van het plein en de ruimte rondom het gemeentehuis. Het plein krijgt voorzieningen voor jongeren en we pakken wateroverlast aan. Een mooie samenwerking!

Contactpersoon
Alex van Doorn
Senior projectmanager Planvorming
avdoorn@avecodebondt.nl