HomeProjecten Industriebrug Blauwe As (Blauwe Klap)

Industriebrug Blauwe As (Blauwe Klap)

Assen

De gemeente Assen gaat de stad Assen flink opwaarderen en heeft hiervoor het masterplan de FlorijnAs in het leven geroepen. Doel is de bereikbaarheid van Assen te verbeteren en de woon-, werk- en recreatiegebieden verder te ontwikkelen. Binnen de FlorijnAs wordt het stationsgebied van Assen onder handen genomen, de Industrieweg (belangrijke noord-zuid verkeersader door Assen) gereconstrueerd tot een boulevard en Het Kanaal weer bevaarbaar gemaakt voor de pleziervaart. De ligging van deze projecten heeft de vorm van de letter F, vandaar de naam FlorijnAs.

Blauwe As – Industriebrug

Als onderdeel van de FlorijnAs wordt het project de Blauwe As uitgevoerd. Dit omvat het bevaarbaar maken van Het Kanaal, dat Assen verbindt met de binnenstad van Groningen. In de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn bruggen over Het Kanaal gesloopt en dammen aangebracht om de wegen in Assen het Kanaal te kunnen laten passeren. Nu, ruim 40 jaar later, worden de dammen verwijderd om er zes beweegbare bruggen aan te kunnen leggen die pleziervaart mogelijk maken. De Blauwe As is in gedeelten aanbesteed, waarbij de opdrachtnemer telkens verantwoordelijk is om één of meerdere bruggen aan te leggen en de omliggende wegen te reconstrueren.

In mei 2014 heeft ELJA Beton- en Waterbouw (onderdeel van Van Hattum en Blankevoort) de “Blauwe As Industriebrug Kunstwerk 6” aangenomen. Het geïntegreerde contract omvat het verwijderen van de gronddam en het ontwerpen, aanbrengen en onderhouden van een beweegbare auto- en fietsbrug. ELJA Beton- en Waterbouw heeft KWS Infra Leek ingeschakeld om de openbare ruimte te herinrichten.

Rol Aveco de Bondt

In opdracht van KWS Infra (vestiging Leek) heeft Aveco de Bondt het integrale ontwerp van de wegen in het projectgebied opgesteld. De gemeente Assen heeft een VO-ontwerp aangeleverd dat door Aveco de Bondt op tal van punten is aangepast en verbeterd. Het ontwerp is uitgewerkt naar een DO en vervolgens een UO. Tevens is er een compleet alternatief voor het hoofdriool opgesteld en uitgewerkt. De afdeling Infra heeft daarnaast de eisen uit het contract geverifieerd en werkzaamheden op het gebied van Systems Engineering uitgevoerd.

In beeld

 • Het project ‘Industriebrug’ is inmiddels in uitgevoerd, maar de werkzaamheden van de in aanbouw zijnde sluis ten oosten van de brug zijn in volle gang. Op deze beelden is te zien dat de beweegbare brug reeds is aangebracht. De verbinding met de haven en de Sluis Havenkwartier dient nog gemaakt te worden.
 • Zie ook: De voortgang van de werkzaamheden aan de sluis.

Contactpersoon

Jan Nijkamp Sr. adviseur Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  KWS Infra bv │Van Hattum en Blankevoort
 • Status
  Afgerond, voorjaar 2016
 • Betrokken bedrijven
  Van Hattum en Blankevoort, KWS Infra, Volker Staal en Funderingen, Zwarts en Jansma Architecten, Vialis
 • Diensten
  Ontwerp GWW, Waterhuishouding, System Engineering, Civieltechnische werkvoorbereiding
 • Projectcategorieën
  Mobiliteit & infrastructuur
  Water

Meer weten over dit project?

Bezoek de projectwebsite »
+