Kargo

Amersfoort

In het kader van het project KARGO (Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud) heeft de combinatie KWS-Mercon, in opdracht van Rijkswaterstaat, acht stalen boogbruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Amsterdam en Utrecht vervangen en gerenoveerd. Door het uitvoeren van groot onderhoud kunnen de gerenoveerde boogbruggen weer minimaal 30 jaar mee en de nieuwbouw bruggen 80 jaar. Ook zijn de bruggen verhoogd waardoor de doorvaarthoogte is vergroot en vierlaagscontainervaart mogelijk is. In de periode van 2010 t/m 2015 zijn alle boogbruggen aangepakt.

Groot onderhoud boogbruggen Amsterdam-Rijnkanaal

Acht bruggen betekent acht verschillende omgevingen. Niet alleen ter plaatse van de te vervangen of te renoveren brug maar ook ter plaatse van de werkterreinen voor het samenstellen van tijdelijke hulpbruggen en het samenbouwen van de geprefabriceerde brugdelen in verband met de beperkte transporthoogte. Een complexe puzzel van verschillende uitvoeringsvarianten, benodigde werkterreinen tezamen met het verbinden van alle belanghebbenden waaronder de spoor-, vaarweg- en wegbeheerders, twee provincies, elf gemeenten,  direct omwonenden, bedrijven, openbaar vervoer en belangenorganisaties om uiteindelijk deze uitdagende klus te volbrengen.

Rol Aveco de Bondt

Aveco de Bondt heeft binnen de aannemerscombinatie het omgevingsmanagement, tezamen met het vergunningenmanagement en de bouwcommunicatie, ingevuld. Vanuit een oprechte interesse in de belangen van de stakeholders en het bewustzijn dat deze stakeholders het succes en de voortgang van het project bepalen, lag de focus op het tijdig betrekken van de stakeholders en waar mogelijk hun belangen te integreren. Daarnaast wilde we graag laten zien wat je als projectorganisatie doet door excursies en kijklocaties te organiseren om wederzijds begrip te creëren. Uiteindelijk met als doel om het project met minimale hinder(beleving) te realiseren en tijdig en betrouwbaar te communiceren. 

Rijkswaterstaat en ProRail hebben in het klanttevredenheidsonderzoek van dit project (2015) het omgevingsmanagement gewaardeerd met een 8,0.

Mijlpalen

 • Acht boogbruggen (daterend uit 1937 -1953) waarvan vijf vernieuwd en drie gerenoveerd. De bruggen hebben een overspanning variërend van 190 tot 120 m.
 • De bruggen zijn ca. 40-50 cm verhoogd (Rijnvaarthoogte) om vierlaagscontainervaart mogelijk te maken.
 • Voor de nieuwbouwbruggen is in het totaal 5.000 ton staal gebruikt.
 • De nieuwbouw bruggen zijn in één weekend gewisseld. De renovatiebruggen zijn in ca. 1,5 jaar gerenoveerd.  
 • Een unieke buiten dienstelling: in één weekend stremmen van het drukste spoor van Nederland (traject Amsterdam-Utrecht), de drukste vaarweg van Europa (Amsterdam-Rijnkanaal) en de drukste Provinciale weg (N201).
 • Tijdens de uitwisseloperaties waren per brug op de speciale publiekslocaties ca. 1000-1500 toeschouwers aanwezig.

Contactpersoon

Stefan Muis adviseur omgevingsmanagement Neem contact op

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Rijkswaterstaat
 • Status
  Project gereed in 2016
 • Diensten
  Omgevingsmanagement, Vergunningenmanagement, Communicatie- en stakeholdermanagement, System Enginering, Ecologie, Bodem en odergrond en Akoestiek.
 • Projectcategorieën
  Mobiliteit & infrastructuur

Gerelateerde informatie

+